Nieuws

Samenvatting leden-enquête

5 juni 2021
Het bestuur wil de leden nadrukkelijker betrekken bij het beantwoorden van de vraag wat er de komende jaren nodig is om van Smallingerland een prettige gemeente te maken om in te wonen, leren, werken en [Lees meer]
Uit de Raad

De ledenraadpleging

5 juni 2021
Op de oproep voor input voor het verkiezingsprogramma hebben 49 leden gereageerd. De commissie is blij dat in zo’n groten getale hieraan gehoor is gegeven. Daarbij hebben 22 leden aangegeven ook in het vervolgtraject een [Lees meer]
Nieuws

Is raadslidmaatschap iets voor jou?

1 juni 2021
De procedure om te komen tot een nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels gestart. Op de ALV is de kandidaatstellingscommissie benoemd, die de gesprekken gaat voeren met iedereen die zich kandidaat heeft gesteld. Op [Lees meer]
Dinie Mulder
Nieuws

Een verdeelde stad

6 mei 2021
Dinie Mulder, Raadslid PvdA Smallingerland: “ Er zijn grote verschillen in laaggeletterdheid per wijk. Er is daardoor een verdeelde stad ontstaan.” In een zonnige, gele outfit zit ze in haar werkkamer van het gemeentehuis. Geen [Lees meer]
Nieuws

1 Mei 2021

1 mei 2021
1 Mei – De Dag van de Arbeid. Traditioneel de dag waarop stilgestaan wordt bij de verworvenheden van de arbeidersbeweging, maar ook wat ons nog te doen staan. Op deze dag worden ook leden die [Lees meer]
Nieuws

Gedonder in het vooronder

28 april 2021
Ondergetekende heeft niet goed geslapen in de nacht voor Koningsdag. Een gebeurtenis in de spoedvergadering over de Peinder Mieden gaf weer voldoende stof tot nadenken (lees malen). Kunnen we iets veranderen aan die verbeten cultuur? [Lees meer]
Van de Voorzitter

Balen en lichtpuntjes

13 april 2021
Er is een foutje in de Nieuwsbrief van juni geslopen. Wanneer je de link hebt gevolgd naar het interview met Dinie Mulder kom je hier uit. Om het interview te lezen kun je de volgende [Lees meer]
Nieuws

Impressie ALV d.d. 29 maart 2021

2 april 2021
“Dit was de eerste keer dat we zo vergaderden, op zich werkte het wel, maar hopelijk is het ook de laatste keer”. Met deze woorden sloot Bert van der Meulen, voorzitter van de afdeling, de [Lees meer]
Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2021

18 maart 2021
Hierbij nodigt het bestuur van de PvdA afdeling Smallingerland alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 maart a.s., aanvang 19.30 uur.In verband met de Coronamaatregelen wordt deze bijeenkomst online gehouden.Naast de gebruikelijke [Lees meer]