Nieuws

PvdA op werkbezoek bij Hart in Friesland

22 september 2019
Donderdag 19 september heeft de PvdA een werkbezoek gebracht aan de kringloopwinkel “Hart in Friesland”. Met de op handen zijnde verhuizing van de winkel heeft de fractie zich laten informeren waar deze organisatie zoal mee [Lees meer]
Nieuws

Ledenvergadering op 7 oktober a.s.

15 september 2019
UITNODIGING LEDENVERGADERING PVDA SMALLINGERLAND Het bestuur van de PvdA afdeling Smallingerland nodigt u uit voor de ledenvergadering op 7 oktober a.s.. Onderwerp: De actuele politieke situatie in Smallingerland. Toelichting: Op 27 mei j.l. is met [Lees meer]
Nieuws

Noodopvang

2 juli 2019
Begin april kregen alle raadsleden een brief van het college dat de huur van de beide opvanghuizen voor uitgeprocedeerde asielzoekers per 1 juli opgezegd zou worden. Er wordt op dit moment bijna geen gebruik van [Lees meer]
Nieuws

Een (jeugd)zorg meer!

27 juni 2019
Al tijden lijkt het alsof er oneigenlijke dingen gebeuren in de jeugdzorg. Zeker de afgelopen periode waarin we constateerden dat het aantal kinderen dat zorg nodig heeft niet stijgt, maar de kosten wel. Over de [Lees meer]
Nieuws

Zonneplan 2.0

22 juni 2019
Komende dinsdag (25-06-2019) staat het zonneplan op de raadsagenda van de gemeente Smallingerland. In het plan zoals dat er nu ligt wordt een aantal mogelijke locaties voor zonneparken aangegeven. Helaas zijn omwonenden niet betrokken geweest [Lees meer]
Nieuws

Wordt u goed geholpen?

29 mei 2019
Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2019 heeft de PvdA fractie een amendement (= een wijziging op een raadsvoorstel) ingediend waarin het college van B&W wordt opgedragen tot het instellen van een externe onafhankelijke ombudsfunctionaris.  [Lees meer]
Overheids BV
Nieuws

Re-integratie onder de loep

29 mei 2019
Tijdens de bespreking in de raad (14-05-2019) van het jaarrapport 2018 Sociaal Domein kwam onder andere naar voren dat de resultaten van de gevolgde re-integratietrajecten niet erg flitsend zijn. In tegendeel zelfs. In 2018 stonden [Lees meer]
Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst

29 mei 2019
“Welke angsten en vrezen leven er onder de PvdA leden” zou de vraag kunnen zijn als je bij de inleiding van de ledenbijeenkomst van 27 mei j.l. was.  Gelukkig viel dat allemaal wel mee, maar [Lees meer]
Nieuws

Uitnodiging voor alle leden

3 mei 2019
Beste partijgenoten Tijdens onze laatste ledenvergadering op 11 maart j.l. kwam naar voren dat er in ieder geval bij een aantal leden behoefte is om mee kunnen denken over thema’s die in onze gemeente spelen [Lees meer]