Uit de Raad

Huisvesting asielzoekers

25 augustus 2015
In de gemeenteraadsvergadering van 18 augustus jl heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen aan het college gesteld over de huisvesting van asielzoekers. De reden is dat het aantal asielaanvragen, onder andere [Lees meer]