Ga naar de inhoud

Alphahulpen

Alpahulp is sinds jaar en dag een begrip in de thuiszorg. Alphahulp is huishoudelijke hulp via een zorgaanbieder, maar zonder arbeidsovereenkomst. De zorgaanbieder bemiddelt tussen de zorgverlener en de zorgvrager.
Bij de inzet van alphahulpen wordt gebruik gemaakt van de “regeling dienstverlening aan huis”. Deze regeling is bedoeld om huishoudelijk personeel in dienst te nemen. De regeling brengt minder administratieve rompslomp mee dan een gewone arbeidsovereenkomst. Zo wil de overheid zwartwerken tegengaan.
Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de regeling is dat niet meer dan drie dagen per week wordt gewerkt. De huishoudelijke hulp is feitelijk in dienst van de cliënt. Een voordeel voor de cliënt is dat de ingehuurde persoon gemakkelijk ontslagen kan worden. De regeling is heel handig voor iemand die bijv. een huishoudelijke hulp of  tuinman in wil schakelen en dit niet zwart wil doen.

Thuiszorgorganisaties maken hier echter ook ruim gebruik van. De thuiszorg heeft de alphahulpen niet in dienst, maar maken wel gebruik van hun dienstverlening. Voor de alphahulpen betekent dit dat ze niet door worden betaald tijdens ziekte en ook geen rechten opbouwen voor bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering.

De PvdA staat voor goed werk en goed werkgeverschap. Daar horen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een goede arbeidsovereenkomst bij.
De PvdA motie van afgelopen november 2016 wordt uitgevoerd, zodat de alphahulpen met in gang van 1 juli 2018 in dienst zijn van een zorgaanbieder.

Trees Flapper, fractievoorzitter