Ga naar de inhoud

Beschouwing voorafgaand aan het debat van 13 juni 2024

Foto: Omrop Fryslân – Onno Falkena

Dit was een extra debat over het integriteit rapport dat is opgesteld door BING. Dit was de beschouwing van de PvdA voor aanvang van het debat. Uitgesproken door Anton Pieters.

Er bestaat een gezegde in het Engels voorzitter; Assumptions are the mother of all fuck-ups. Vrij vertaald; aannames staan aan de basis van veel blunders. 

Dat er in deze raad raadsleden zitten die niet met elkaar op de koffie gaan en zeker niet uit eten is wel duidelijk. Dat hoeft natuurlijk niet een probleem te zijn. We zijn gekozen om als volksvertegenwoordiger aan de slag te zijn en niet om als vrienden door het leven te gaan.

Er ligt hier een rapport omdat er een roddel was over een roddel app. Op zich niet zo’n punt, maar er zijn mensen op die roddel aangeslagen en aan de slag gegaan zonder zichzelf af te vragen of het verhaal wel klopte. Daardoor zijn mensen beschadigd, en niet alleen mensen, ook de gemeente. 

Naast het aantonen van een roddelapp was een vraag aan de onderzoekers ook of duidelijk kon worden gemaakt wie er vertrouwelijke informatie lekte naar de pers. Zoals het nu lijkt, maar dat is een aanname, bewust om de gemeenteraadsleden en de gemeente te beschadigen. Niemand, maar dan ook niemand heeft gelekt voorzitter.

Rommel maken gaat vrij snel. Rommel opruimen duurt vaak iets langer. na wat uitstel, ook vanwege opruimwerkzaamheden, ligt het rapport er. Onze dank gaat dan ook uit naar de onderzoekers. Die zullen geregeld met opengesperde ogen en gefronste wenkbrauwen aan het werk zijn geweest.

Ook de twee anonieme brieven die zijn verstuurd hebben niet een positieve bijdrage gehad op het totale gebeuren. 

Debatteren over anonieme brieven lijkt ons een beetje nutteloos. Ze zeggen iets over de zender en niet over de ontvanger. De inhoud kan een intentie vrijgeven, maar schuldigen aanwijzen is niet te doen.

Tijdens de eerste raadsvergadering na het fractievoorzittersoverleg van 19 oktober waarin de beschuldigingen over de roddel app werden geuit,  (31-10-’23) heeft een fractie, met een goed gevoel voor drama, aan de raad gevraagd of de vergadering wel door kon gaan omdat de situatie niet veilig zou zijn. 

Raadsvergaderingen zijn openbaar en worden opgenomen. Zolang niemand wordt bedreigd of beschuldigd in die vergadering is hij of zij veilig. Daarnaast is het gewoon erg duidelijk wie dan wie bedreigt of beschuldigd. Daar is dan geen onderzoek voor nodig.

Het zijn de andere vergaderingen of zelfs de wandelgangen die niet veilig zijn. Koffie drinken met een collega raadslid vraagt extra energie want wat zou de achterliggende agenda kunnen zijn? 
Achterdocht was nooit ver weg in onze raad, maar nu staat ze om iedere hoek, achter iedere deur. Wie kan je nog iets vertellen of vragen en wie niet? Met wie kun je nog een vertrouwelijk gesprek voeren? Iedereen maakt voor zichzelf al snel een grove splitsing en blijft alert.

Hier zijn mensen beschadigd voorzitter. Of het willens en wetens is zou ik niet willen beweren. Dat komt niet naar voren in het rapport en zou dus een aanname zijn.  

Geen aanname is dat mensen zijn beschuldigd van deelname aan roddel apps waarin over andere raadsleden werd geroddeld. 

Ook geen aanname is dat informatie uit het presidium sneller op de redactie van de Leeuwarder Courant lag dan ik, bij wijze van spreken, de uitgang van het gemeentehuis kon vinden. Er is gelekt en er is bewust gelekt. Geen van deze dingen zijn strafbaar, echter, het doet iets met vertrouwen.

We zijn ons bewust dat het tegen elkaar opbieden met beschuldigingen dit probleem niet op gaat lossen. Er zal een kentering moeten komen in de omgangsvormen. Het is om die reden dat wij samen met D66 een motie indienen waarin wij de raad vragen om af te keuren wat er in het laatste halfjaar is gebeurd en stappen te zetten naar verbetering van de integriteit en de werksfeer in onze raad.

Dank u wel voorzitter