Nieuws

Cor Trompetter wordt wethouder PvdA Smallingerland

24 januari 2019
De PvdA fractie draagt Cor Trompetter voor als wethouder in de gemeente Smallingerland. Trompetter volgt hiermee Roel Haverkort op, die om persoonlijke redenen het wethouderschap in december heeft neergelegd. Hij is gekozen uit ruim veertig [Lees meer]
Nieuws

Ronde Tafel met Taskforce Werkgelegenheid

26 september 2018
Tijdens de Ronde Tafel van 18 september werd gesproken met de Taskforce Werkgelegenheid over het door hen uitgebrachte rapport over de wijze waarop de gemeente Smallingerland de werkgelegenheid kan stimuleren en vergroten. Het leek één [Lees meer]
Nieuws

Roel Haverkort benoemd tot wethouder

31 mei 2017
In de raadsvergadering van 30 mei j.l. is Roel Haverkort benoemd tot wethouder. Tot nu toe was hij de vervanger van Nieske Ketelaar, die wegens ziekte haar werkzaamheden niet kon uitvoeren. Nieske heeft te kennen [Lees meer]
Nieuws

PvdA stelt vragen over Caparis

29 maart 2017
In de raadsvergadering van 28 maart 2017 heeft de PvdA fractie vragen gesteld over de voortgang van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening Caparis en wat één en ander betekent voor de werknemers die daar [Lees meer]
PvdA houdt spreekuren
Uit de Raad

De PvdA komt naar u toe

20 januari 2017
Verslag van de spreekuren op 12 januari 2017. Op 12 januari hebben de fractieleden in tweetallen diverse plekken in onze gemeente bezocht en daar met inwoners gesproken over verschillende aangelegenheden die zij in hun omgeving [Lees meer]
De handen ineen slaan
Uit de Raad

Kinderen moeten mee kunnen doen

17 november 2016
Prinsjesdag 20 september jl. heeft het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van armoede in gezinnen te verminderen. Dit geld komt ieder jaar vanuit het Rijk naar de gemeenten. Voor de gemeente [Lees meer]
Nieuws

Bijdrage PvdA aan bespreking Beleidsplan 2017-2020

12 november 2016
Vooraf Op 8 november werd het Beleidsplan 2017-2020 met de Raad besproken. In het Beleidsplan worden de plannen voor de komende jaren geconcretiseerd. Alle fracties konden hierop reageren en eventueel amendementen en moties indienen. In [Lees meer]
Nieuws

Stedenband Gobabis en onderwijs

8 november 2016
Op 25 oktober 2016 stond de stedenband met Gobabis op drie agenda’s van de Raad. Nogal ongebruikelijk, omdat na de Ronde Tafel, de informatiefase, normaal gesproken een paar weken volgen, die de fracties kunnen gebruiken [Lees meer]
Nieuws

De Peinder Mieden

18 oktober 2016
In 2008 moesten er vernieuwende plannen komen voor een woonwijk ten zuiden van Opeinde. Wat toen begonnen is als Wijbouweneenwijk is uitgegroeid tot het natuur-en landschapsproject De Peinder Mieden. Inwoners van Opeinde en Smallingerland kwamen [Lees meer]