Nieuws

PvdA stelt vragen over Caparis

29 maart 2017
In de raadsvergadering van 28 maart 2017 heeft de PvdA fractie vragen gesteld over de voortgang van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening Caparis en wat één en ander betekent voor de werknemers die daar [Lees meer]
PvdA houdt spreekuren
Uit de Raad

De PvdA komt naar u toe

20 januari 2017
Verslag van de spreekuren op 12 januari 2017. Op 12 januari hebben de fractieleden in tweetallen diverse plekken in onze gemeente bezocht en daar met inwoners gesproken over verschillende aangelegenheden die zij in hun omgeving [Lees meer]
De handen ineen slaan
Uit de Raad

Kinderen moeten mee kunnen doen

17 november 2016
Prinsjesdag 20 september jl. heeft het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van armoede in gezinnen te verminderen. Dit geld komt ieder jaar vanuit het Rijk naar de gemeenten. Voor de gemeente [Lees meer]
Nieuws

Bijdrage PvdA aan bespreking Beleidsplan 2017-2020

12 november 2016
Vooraf Op 8 november werd het Beleidsplan 2017-2020 met de Raad besproken. In het Beleidsplan worden de plannen voor de komende jaren geconcretiseerd. Alle fracties konden hierop reageren en eventueel amendementen en moties indienen. In [Lees meer]
Nieuws

Stedenband Gobabis en onderwijs

8 november 2016
Op 25 oktober 2016 stond de stedenband met Gobabis op drie agenda’s van de Raad. Nogal ongebruikelijk, omdat na de Ronde Tafel, de informatiefase, normaal gesproken een paar weken volgen, die de fracties kunnen gebruiken [Lees meer]
Nieuws

De Peinder Mieden

18 oktober 2016
In 2008 moesten er vernieuwende plannen komen voor een woonwijk ten zuiden van Opeinde. Wat toen begonnen is als Wijbouweneenwijk is uitgegroeid tot het natuur-en landschapsproject De Peinder Mieden. Inwoners van Opeinde en Smallingerland kwamen [Lees meer]
Nieuws

Samen leven, samen werken

5 juli 2016
De afgelopen weken is er veelvuldig over de invoering van een koopzondag gesproken in onze gemeente. Dit leidde o.a. tot een motie waarin om een koopzondag werd gevraagd. Deze motie werd niet door de PvdA [Lees meer]
Uit de Raad

Geen dubbele straf, wel maatregel

7 juni 2016
Het CDA had, met ondersteuning van VVD, ELP en D66 een spoeddebat aangevraagd over de maatregel die het college het bedrijf A. Th. de Boer had opgelegd. Welke inbreng we van het CDA konden verwachten, [Lees meer]
Uit de Raad

De koopzondag houdt de gemoederen weer bezig.

29 mei 2016
De Facebookpagina ‘Ik wil een koopzondag in Drachten’ is inmiddels ruim 5.500 ‘geliked’. Vlak na de publicatie van het huidige collegeprogramma waarin afgesproken is deze collegeperiode geen koopzondag in te stellen, is er een publieke [Lees meer]