Uit de Raad

Het Kindpakket

17 februari 2016
“Kinderen horen niet in armoede op te groeien. Daarom verdient deze groep een extra steun in de rug. Het college wil specifiek beleid formuleren voor de problematiek rond armoede in gezinnen met kinderen. Instrumenten kunnen [Lees meer]
Uit de Raad

College opgeroepen om Omrin aan te sporen

17 februari 2016
De afvalverbrander (REC) in Harlingen stootte in oktober meer dioxine uit dan in een heel jaar is toegestaan, zo blijkt uit meting in de schoorsteenpijp. Op initiatief van D66 en met steun van vele partijen [Lees meer]
Uit de Raad

Beleidsplan 2016-2019

11 november 2015
Toen in de jaren ’90 het idee ontstond om de vaart terug te laten komen, om tegelijkertijd de vuilstort te saneren en een woonwijk te ontwikkelen, is er een lang traject op gang gekomen van [Lees meer]
Uit de Raad

Motie Experimenteren sociale(re) bijstand

11 november 2015
Bij de debatten over het beleidsplan 2016-2019 is op initiatief van de PvdA een motie voor experimenteren met sociale bijstand ingediend. De motie werd breed gedeeld. Alleen VVD en ELP stemden tegen deze motie. Door [Lees meer]
Uit de Raad

Huisvesting asielzoekers

25 augustus 2015
In de gemeenteraadsvergadering van 18 augustus jl heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen aan het college gesteld over de huisvesting van asielzoekers. De reden is dat het aantal asielaanvragen, onder andere [Lees meer]
Uit de Raad

Cultuurhuisvesting

27 juni 2015
Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat er problemen waren met de vernieuwbouw van De Lawei en de invoeging van De Meldij in De Lawei. Dinsdag 26 mei 2015 stond de cultuurhuisvesting op drie verschillende [Lees meer]