De bedrijfsleider en Felix

“Operatie geslaagd, patiënt overleden”, dat lijkt wel de boodschap van Felix Rottenberg. Volgens Rottenberg is de positie van de PvdA ‘door dit kabinet structureel aangetast’. Hij voegt eraan toe: ‘Daar moeten we radicale conclusies uit trekken, anders worden we weggevaagd.’ Het standaard ritueel daarna, met gehakketak op poppetjes was voorspelbaar. Jammer! Opvallend is overigens dat Felix niet constateert dat de Pvda in het kabinetsbeleid gefaald heeft een sociaaldemocratisch resultaat te behalen. Wel constateert hij terecht dat de steun voor de partij structureel terugloopt. Wat dat betreft wil ik Felix volgen en zijn we teveel de goede bedrijfsleider en te weinig de CEO die weet waar hij het land (en de gemeente) heen brengt.

In plaats van de benadering van “nieuwe poppetjes nieuwe kansen” wil ik hier graag een pleidooi houden voor de lerende mens. Dat staat radicale conclusies niet in de weg. Wel denk ik dat met Samsom, Dijsselbloem en Asscher de Pvda een aantal zwaargewichten in huis heeft waar andere politieke partijen terecht jaloers op zijn. Tuurlijk ook zij doen soms dingen die minder handig zijn; maar laat ze daar van leren. Gisteren zag ik Wouter Bos op tv in verband met de ontruiming van het VU in Amsterdam. Wat een geweldige bestuurder! Charmant en helder gaf hij een toelichting op wat er aan de hand was en welke keuzes het bestuur moest maken. En vervolgens bekruipt mij dan dus de vraag of we als partij wel zorgvuldig genoeg met onze talenten zijn omgegaan?

Radicale keuzes dienen volgens mij niet gericht te zijn op poppetjes en ook niet voort te komen vanuit de marketing naar draagvlak. Wel vanuit sociaaldemocratisch gedachtengoed. Ik zie dat de Pvda net als de vakbeweging het moeilijk heeft om in deze tijd op basis van sociaaldemocratische beginselen vanuit visie richting te geven. Daar kan Felix wat mij betreft terecht met radicale keuzen. Bijvoorbeeld; de arbeidsmarkt met de tijdelijke contracten en zzp’ers, hoe wil de Pvda daar solidariteit vorm geven? Maar ook in de zorg, onderwijs en woningbouw mag wat mij betreft een nieuw sociaaldemocratisch elan ingebracht worden. De rapporten van Waarde zijn goede bouwstenen, maar nu graag die radicale stap verder.
Ik zeg niet dat dit eenvoudig is. Ook lokaal hebben we een soortgelijke situatie: een goede bestuurster (ja, Nieske dat mag ik zeggen), een fractie met geweldig goede mensen (ja, Trees, Roel, Jan, Dinie, Theun en Anton dat mag best ook gezegd worden) maar tegelijkertijd geen publiek aansprekend Pvda resultaat. We doen met zijn allen onze stinkende best en boeken soms beslist ook successen. Om maar eens wat te noemen; ons ombudsteam (ja, Harry dat mag genoemd worden), de centrumplannen inclusief de nieuwe Lawei en niet te vergeten de Drachtstervaart. En toch ontbreekt het elan, waar bijvoorbeeld de dertigers die van het ene tijdelijke arbeidscontract in het andere rollen en volop met de “struggle for life” bezig zijn, warm van worden en hun stem aan ons toe vertrouwen. Ook lokaal zullen we meer visie moeten geven op de toekomst van Smallingerland en laten horen hoe wij als Pvda daarbij nodig zijn.

Vooruit; in deze blog alvast een paar persoonlijke voorzetten van mijn kant:

  • Drachten als nieuw bestuurlijk centrum voor landsdeel Noord-Nederland waar provincie en waterschappen in samen komen
  • Betaalbare en bereikbare woningbouw door introduceren nieuwe koopconcepten (ik bouw betaalbaar) en door het realiseren van (gemeentelijke) huurwoningen
  • Als derde lokale speerpunt de recreatieve ontwikkeling van “waterzijde Drachten” en Oudega
  • Drachten als sociaal ondernemende gemeente profileren door o.a. opzetten en starten met experiment basisinkomen

En natuurlijk instellen van de koopzondag…

Dit zijn een paar voorzetten, ik realiseer me dat dit niet genoeg is en ook persoonlijk getint is. Met Nieske heb ik afgesproken dat wij de komende periode in gesprek gaan met die dertigers die in de gemeente volop bezig zijn hun bestaan op te bouwen, om te horen wat hun bezig houdt en wat voor hun toekomst in Smallingerland geregeld zou moeten worden. Wat verwachten zij van de lokale overheid en onze partij? Met Cees heb ik afgesproken dat wij een aantal leden gaan uitnodigen die in het verleden zich volop hebben in gezet voor de partij. Hoe kijken zij nu vanaf de zijlijn naar de toekomst?

Kortom na een heerlijke vakantieperiode is er weer volop werk aan de winkel!
O ja. Toch weer op zondagmiddag langs Gorredijk om boodschappen in te slaan: het blijft jammer dat dat in Drachten nog niet kan.

Maarten Noordhof

Voorzitter PvdA Smallingerland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*