Ga naar de inhoud

De Welle

De Leeuwarder Courant publiceerde onlangs een bericht met de pakkende kop ‘Zwembad in Drachten opnieuw fors duurder’ waarin beschreven wordt dat Zwembad De Welle duurzamer maken extra kosten met zich meebrengt. Dit bericht riep veel reacties op. Wat is er nu precies aan de hand?

Hoe kan het dat de bouw van de Welle duurder wordt?

Vooralsnog gaat de bouw van De Welle niet meer kosten. De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd om uit te zoeken hoe het nieuw te bouwen zwembad met extra verduurzamingsmaatregelen geheel energieneutraal zou kunnen worden gemaakt. Het idee daarachter was dat bij de exploitatie dan geen problemen zouden ontstaan door een eventuele stijging van de energieprijzen.

Het college heeft uitgezocht hoe De Welle, door meer eigen opwekking en energie-opslag in bio-based accu’s toe te passen, de eigen opgewekte energie kan benutten wanneer daar behoefte aan is. Een prachtig plan waarmee het zwembad bijna energie neutraal wordt. Dit plan is in eerste instantie doorgerekend op een investering van ca. 5,5 miljoen euro. Zo als het nu lijkt kan dit bedrag nog stijgen. Om deze reden wordt het besluit tijdelijk uitgesteld. [update 11-10: het bedrag is gestegen naar 5,8 miljoen].

En nu wordt het dus nog duurder?

Dat is dus nog niet duidelijk. Tegenover de extra duurzaamheidsinvesteringen staan in de toekomst jaarlijks besparingen op de energierekening. Nu weet niemand wat de energieprijzen zullen doen, maar als die iets harder stijgen dan nu gedacht wordt is het uiteindelijk niet duurder en kan het zelfs geld besparen.

Oké, maar de aanlegkosten worden dus hoger dan gedacht, waarom kan de gemeente zo slecht kosten ramen? Alle projecten komen altijd hoger uit.

Wij zitten niet in het college, maar dit is niet een specifieke vraag voor Smallingerland deze vraag kan je aan alle gemeenten stellen. En er zijn verschillende oorzaken. Voor alle grotere projecten moeten gemeenten openbaar aanbesteden. Dat is wel zo eerlijk, iedereen kan inschrijven en de beste aanbieder mag het project realiseren. Maar dan weet je dus pas wat het kost na de aanbesteding. Nu gaat de gemeente pas aanbesteden als er een budget door de gemeenteraad gegeven is voor het project. Dus als de gemeenteraad een budget beschikbaar stelt weet je nog niet wat de werkelijke marktprijs wordt. Nu is dat in stabiele tijden en met standaardproducten niet zo’n punt. Maar voor juist de bijzondere dingen en in onzekere tijden is dat minder makkelijk. Daar komt bij dat lekker ruim budgetteren ook geen oplossing is. De gemeentelijke besluitvorming is namelijk openbaar. Dus ook de markt weet dan ook dat er een ruim budget is en de kans dat je dan een scherpe aanbieding krijgt is verkeken.

Maar hoe gaat het nu verder met de duurder wordende Welle?

Het college gaat haar huiswerk opnieuw maken en komt dan met nieuwe voorstellen naar de raad. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat wel en wat niet. Als de gemeenteraad niet akkoord gaat dan wordt het zwembad niet duurder. Als de gemeenteraad wel akkoord gaat, dan wordt er geïnvesteerd in het duurzamer maken van De Welle.

Kan dat allemaal nog terwijl de bouw vordert en al bijna af is?

Dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Een aantal maatregelen kunnen onafhankelijk van de bouw, zoals bijvoorbeeld overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen op de daken zoals nu bij Nij Smellinghe al het geval is. Wij hebben het college gevraagd inzichtelijk te maken welke maatregelen ‘samenloop’ voordeel hebben met de bouw en welke maatregelen later aangebracht kunnen worden zonder grote meerkosten. 

Dus, de bouw is niet duurder geworden, maar de gemeenteraad wil misschien wat extra investeren om dat later terug te verdienen?

Dat is inderdaad een goede samenvatting.

Maar wat vinden jullie nu of wachten jullie alleen maar af?

De PvdA zit niet in het college dus wachten we inderdaad af waar het college (lees de coalitie) mee komt. Wij vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp, maar wij hebben grote vraagtekens bij het investeren van zoveel extra. Met dat geld zou je ook andere duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen waar meer mensen van profiteren. Wij wachten de informatie, die we nog krijgen, af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *