Telefoon: 06 53 74 80 28

c.trompetter@smallingerland.nl

Tweede loco burgemeester

Woordvoerder:

  • Participatie, Werk en Inkomen / Sociale werkvoorziening
  • Onderwijs
  • Sport
  • Samenwerking O3
  • Coördinerend wethouder Sociaal Domein