0512-518830
06-53316494

1e woordvoerder:

 • Milieu en duurzaamheid
 • Jeugdzorg
 • Wonen
 • Sportbeleid
 • Onderwijs

2e woordvoerder:

 • Verkeer en vervoer
 • Ruimtelijke ordening
 • Veiligheid
 • Recreatie en Toerisme
 • Begraafplaatsen
 • Ontwikkelingssamenwerking