1. Anton Pieters: ‘geboren’ sociaaldemocraat, volop zichtbaar en herkenbaar in zowel de gemeentepolitiek als in de lokale samenleving, fractievoorzitter in moeilijke tijden, boegbeeld van de plaatselijke Partij van de Arbeid, aansprekende lijsttrekker.

 2. Dinie Mulder: in alle opzichten een uitstekend en voor onze (potentiële) achterban herkenbaar raadslid, staat in verbinding met ‘de straat’ en weet wat daar speelt politiek te vertalen in de gemeenteraad, principiële en ‘beginselvaste’ sociaaldemocraat.

 3. Zahraa Aldaraaj: van huis uit sociaaldemocraat, beschikt over een breed en divers netwerk, is ondernemend met daarbij oog voor degenen die het in onze lokale samenleving minder goed getroffen hebben. Initiatiefrijk, enthousiast en zeer communicatief

 4. Maarten Noordhoff: generalist die breed inzetbaar is, heeft veel ervaring opgedaan in zowel gemeenten, het bedrijfsleven als de PvdA, kan verbinding leggen tussen verschillende groepen in zowel onze achterban als binnen de samenleving, verwoordt de PvdA-visie helder en welsprekend.

 5. Menno Broers: al een leven lang PvdA-stemmer, die onlangs lid geworden is na een oproep aan belangstellenden om zich te melden als kandidaat-raadslid. Woont sinds zijn jongste jeugd in Drachten, heeft zowel professioneel en als vrijwilliger veel contacten in buurten (wijkcentra) opgedaan, is een ervaren OR-lid – met belangstelling voor financiën – van een grote plaatselijke zorginstelling. Drukt zich helder uit en kiest voor een praktische invalshoek in de lokale politiek.

 6. Jan Johannes Veldkamp: loyale en toegewijde partijgenoot die naar eigen zeggen het allerliefst onder de mensen is. Dit spreekt hem meer aan dan het politieke handwerk als raadslid, waarbij hij terdege beseft dat problemen van ‘gewone’ mensen via de (PvdA-)politiek aangepakt moeten worden.

 7. Wilfried Jellema: zeer gemotiveerde partijgenoot die middenin de samenleving staat. Heeft nog weinig ervaring in zowel de politiek als in onze partij. Kan zich ontwikkelen tot een gedegen PvdA-raadslid.

 8. Dennis de Wit
 9. Harry Balgobind
 10. Bert van der Meulen
 11. Yneke Landheer
 12. Jan van der Schaaf
 13. Trees Flapper
 14. Bart Schoppers
 15. Jaap Munniksma
 16. Sjoukje Akkerman
 17. Geke van Boekel
 18. Akkie Lindeboom
 19. Trudy van der Veen
 20. Hillie van Rees
 21. Ad van der Grijn
 22. Gerrit van der Schaaf
 23. Cees Kuipers