Langer zelfstandig thuis wonen, met kwaliteit van leven!

Dinsdagavond 9 juni heeft de fractie van de PvdA twee moties ingediend om de ontwikkeling op wonen, in combinatie met zorg, voorzieningen in een openbaar debat te bediscussiëren.

Aanleiding was de Visie Sociaal Wonen van het college. Wij vonden daar weinig vernieuwing in terug en weinig handvaten om de vraagstukken van nu en in de toekomst goed aan te pakken.
In ons verkiezingsprogramma en in het collegeprogramma staat dat we ons inzetten voor vernieuwing in het wonen zodat langer zelfstandig thuis wonen mogelijk wordt.

Hoe dat kon, hadden we ervaren tijdens het werkbezoek aan een geheel gerenoveerde en aangepaste rijtjeswoning in Gorredijk.
Deze woning was energieneutraal gemaakt, voorzien van slimme technieken om licht, deur etc. te bedienen, gemakkelijk contact te leggen met de buurt en familie en er was een zorgunit geplaatst zodat de zorgvrager goed verzorgd in de eigen woning de laatste levensfase thuis door kan brengen.
Niet alleen komen er meer ouderen en worden we met z’n allen veel ouder, ook zal de groep met een fysieke, verstandelijke en psychische beperking die zelfstandig woont, toenemen.

Het aantal alleenstaanden neemt toe en de woonbehoefte verandert van de diverse doelgroepen.
De PvdA-fractie maakt zich sterk voor verbinding in wijken en dorpen, verbinding tussen alle mensen, jong, oud, ziek, gezond, alleenstaand, gezin. Daarom zetten we in op leefbare wijken en dorpen. Goed wonen, bereikbare voorzieningen (kan ook digitaal), zorg dichtbij maar zeker ook goede onderlinge hulp en contacten.

In het debat gaf Jos van der Horst, wethouder met wonen en zorg in portefeuille aan dat er al gewerkt wordt aan een actualisatie van het woonplan en dat er zorgorganisaties zijn die werken met beeldzorg.

Over een paar maanden zien we welke ontwikkelingen er al zijn. Wordt vervolgd!

Trees Flapper
Fractievoorzitter