Nieuws

Wordt u goed geholpen?

29 mei 2019
Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2019 heeft de PvdA fractie een amendement (= een wijziging op een raadsvoorstel) ingediend waarin het college van B&W wordt opgedragen tot het instellen van een externe onafhankelijke ombudsfunctionaris.  [Lees meer]
Overheids BV
Nieuws

Re-integratie onder de loep

29 mei 2019
Tijdens de bespreking in de raad (14-05-2019) van het jaarrapport 2018 Sociaal Domein kwam onder andere naar voren dat de resultaten van de gevolgde re-integratietrajecten niet erg flitsend zijn. In tegendeel zelfs. In 2018 stonden [Lees meer]
Nieuws

Impressie ledenbijeenkomst

29 mei 2019
“Welke angsten en vrezen leven er onder de PvdA leden” zou de vraag kunnen zijn als je bij de inleiding van de ledenbijeenkomst van 27 mei j.l. was.  Gelukkig viel dat allemaal wel mee, maar [Lees meer]
Nieuws

Uitnodiging voor alle leden

3 mei 2019
Beste partijgenoten Tijdens onze laatste ledenvergadering op 11 maart j.l. kwam naar voren dat er in ieder geval bij een aantal leden behoefte is om mee kunnen denken over thema’s die in onze gemeente spelen [Lees meer]
Nieuws

Jubilarissen op 1 mei 2019.

3 mei 2019
Op 1 mei wordt er ieder jaar stil gestaan bij de jubilarissen in onze partij: leden die 25, 50 of zelfs al 65 jaar lid zijn van de Partij van de Arbeid.  Dit jaar waren [Lees meer]
Nieuws

20 maart 2019

25 maart 2019
Na de verkiezingen van afgelopen woensdag kunnen we de balans opmaken. Een dubbel gevoel. Een zetel verlies in onze provincie vergeleken met 4 jaar geleden. Daar wordt je niet direct vrolijk van. Toch ook opluchting. [Lees meer]
Uit de Raad

Carins (de overheidsbv)

20 maart 2019
Op dinsdag 12 maart (2019) hebben we in de raadsvergadering tijdens het vragenuur een aantal kritische vragen gesteld over de start van Carins bv.Uit verschillende uitingen bleek dat onze insteek waar het de BV betreft [Lees meer]
Nieuws

Verslag ALV 11 maart 2019

18 maart 2019
Deze vergadering stond in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Als speciale gast was Edou Hamstra aanwezig; zij stond nummer 3 op de PvdA lijst voor de Provinciale staten. Voorafgaand [Lees meer]
Nieuws

Uitnodiging ALV 11 maart

6 maart 2019
Op maandag 11 maart houdt de PvdA afdeling Smallingerland zijn jaarlijkse voorjaarsvergadering. Naast de huishoudelijke onderwerpen zal deze bijeenkomst in het teken staan van de Provinciale Staten en Wetterskip verkiezingen. Op de agenda staan de [Lees meer]