Nieuwsbrief

De meerjarenbegroting

28 december 2021
Op 21 december stond de meerjarenbegroting op de agenda. Omdat er nog het één en ander besproken moest worden is de begroting op het laatste moment van de agenda gehaald. In dit geval niet een [Lees meer]
Nieuws

Programma ’22 – ’26

20 december 2021
Het verkiezingsprogramma van Partij van de Arbeid (PvdA) Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is klaar. In dit programma maken we als lokale PvdA duidelijk waar we staan en wat we willen bereiken. Dat doen we vanuit de sociaaldemocratische [Lees meer]
Nieuws

Uitnodiging ALV d.d. 29 november 2021

16 november 2021
[UPDATE] Door de stijging van de Covid-19 besmettingen hebben we besloten om de ALV digitaal via Zoom te houden. De link om deel te nemen aan de vergadering is naar alle leden verstuurd. Hierbij nodigt [Lees meer]
Uit de Raad

Begrijpt u het? Begrijp ik het?

5 november 2021
Dit stuk is niet een data-gedreven stuk. Dus de exacte data waarop een en ander heeft plaats gevonden heb ik niet opgezocht. Wel probeer ik in dit stuk mijn verbazing weer te geven over wat [Lees meer]
Nieuws

Samenvatting leden-enquête

5 juni 2021
Het bestuur wil de leden nadrukkelijker betrekken bij het beantwoorden van de vraag wat er de komende jaren nodig is om van Smallingerland een prettige gemeente te maken om in te wonen, leren, werken en [Lees meer]
Uit de Raad

De ledenraadpleging

5 juni 2021
Op de oproep voor input voor het verkiezingsprogramma hebben 49 leden gereageerd. De commissie is blij dat in zo’n groten getale hieraan gehoor is gegeven. Daarbij hebben 22 leden aangegeven ook in het vervolgtraject een [Lees meer]
Nieuws

Is raadslidmaatschap iets voor jou?

1 juni 2021
De procedure om te komen tot een nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels gestart. Op de ALV is de kandidaatstellingscommissie benoemd, die de gesprekken gaat voeren met iedereen die zich kandidaat heeft gesteld. Op [Lees meer]
Dinie Mulder
Nieuws

Een verdeelde stad

6 mei 2021
Dinie Mulder, Raadslid PvdA Smallingerland: “ Er zijn grote verschillen in laaggeletterdheid per wijk. Er is daardoor een verdeelde stad ontstaan.” In een zonnige, gele outfit zit ze in haar werkkamer van het gemeentehuis. Geen [Lees meer]