twintigzeventien

Op de radio kan je er niet omheen en is onmiskenbaar de kerst en het nieuwe jaar in aantocht.

Voor mij en de meesten mensen betekent dat nog even de “laatste” drukte en dan een moment van rust, overdenking en gezellig samen zijn met familie en kennissen. Ook voor u wens ik u prettige feestdagen en het beste voor twintig zeventien toe.

Terugkijken en vooruitkijken hoort dus bij de jaarwisseling. Een persoonlijke greep uit de gebeurtenissen in 2016. 2016 was het jaar dat Oekraïne het songfestival wint en in Nederland het Oekraïne referendum verliest. 2016 was een jaar waarin het onze club landelijk niet echt lukt om de behaalde resultaten goed over het voetlicht te brengen. De landelijke lijsttrekkersverkiezingen hebben ook niet tot een positieve flow geleid.

Lokaal werd in 2016 het bedrijf A.Th. de Boer veroordeeld voor discriminatie en besloot de gemeente een jaar lang geen inkopen bij dit bedrijf te doen. En daarmee was zichtbaar dat lokaal bestuur er zeker toe doet.

Voor 2017 staat de campagne voor de landelijke verkiezingen op de agenda en voor ons zeker zo belangrijk, de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

In 2017 willen we een aantal themabijeenkomsten houden, waar gediscussieerd wordt over voor Smallingerland belangrijke onderwerpen zoals wonen, werken, (jeugd-)zorg, duurzaamheid en lokaal bestuur.

Deze discussies gaan we gebruiken als input voor ons verkiezingsprogramma. Dat wordt geen lang programma met goed bedoelde, maar soms toch ook obligate teksten, maar concreet met plannen wat we in Smallingerland willen gaan doen en waar we mee willen beginnen.

Heeft u een idee wat er op een bepaald terrein moet gebeuren in Smallingerland, dan wordt 2017 het jaar dat u de kans krijgt om dit in te brengen! Op het politiek café van 28 november over het centrum in Drachten was al heel duidelijk de oproep om de koopzondag niet opnieuw in een coalitie afspraak “in te ruilen”. Iets waar ik het ook persoonlijk zeer mee eens ben.

Tot die tijd blijf ik mijn blogs afsluiten met een kwinkslag naar Romeinse senator Cato Maior: “O ja, afgelopen zondag toch weer langs Gorredijk gereden om boodschappen in te slaan: het blijft jammer dat dit in Drachten nog niet kan!”