Ga naar de inhoud

Uitnodiging ledenvergadering 11 december 2017.

Hierbij nodigt het bestuur van de Partij van de Arbeid, afdeling Smallingerland, u van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering:

Maandag 11 december 2017
Brede School de Drait
Flevo 190 Drachten
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

De avond staat geheel in het teken van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
De bijbehorende stukken kunt u vinden door deze aan te klikken in de agenda.

Agenda:

1. Opening
2. Bespreken en vaststellen van het (concept-) verkiezingsprogramma
3. Benoeming kiescommissie
4. Bespreken en vaststellen van de (concept-) kandidatenlijst
5. Procedure benoeming wethouderskandidaat
6. Rondvraag

Wilt u toch een papieren versie ontvangen van het verkiezingsprogramma en/of de kandidatenlijst, dan kunt u deze aanvragen bij onze secretaresse Froukje Moedt , telefoon 0512-531443 of via de mail: froukjemoedt48@hotmail.com.

Heeft u een probleem met vervoer neem dan contact op met Cees Kuipers 0512-372384/06-46430680.