Aankondiging ALV 11 maart 2019

Op maandag 11 maart houdt de PvdA afdeling Smallingerland zijn jaarlijkse voorjaarsvergadering.
Naast de huishoudelijke onderwerpen zal deze bijeenkomst in het teken staan van de Provinciale Staten en Wetterskip verkiezingen.

Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen.

-Toelichting fractie over aantrekken wethouder Cor Trompetter en kennismaking
-Jaarverslag 2018 bestuur.
-Financieel jaarverslag 2018
-Verslag Kascommissie.
-Jaarverslag 2018 fractie.
-Jaarverslag ombudsteam
-Eventuele bestuursverkiezing.

Pauze

De verkiezingen van de Provinciale Staten en Wetterskip.
Wat staat er op het spel?
Speciale gast: Edou Hamstra nr 3 op de lijst

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Wijkcentrum De Utwyk, Oud Ambacht 116, 9201 XE Drachten.

Ook niet-leden en belangstellenden zijn welkom vanaf 20.00 uur