ALV en Politiek Café op 18 november a.s.

UITNODIGING

Op 18 november a.s. houdt de PvdA afdeling Smallingerland zijn
Algemene Ledenvergadering.
Nadat de formele stukken zijn afgehandeld, wordt aansluitend een politiek café gehouden, met als gastspreker Bert Middel.
Hierbij zijn ook niet-leden en belangstellenden van harte welkom.

Bert Middel is de schrijver van het boek “Die meneer is van ons”.
Hierin beschrijft hij hoe als een “gewone jongen” zijn tocht heeft gemaakt door verschillende bestuurslagen in ons land, o.a. als PvdA-tweedekamerlid en burgemeester van Smallingerland.
Aan het einde van het boek reflecteert hij op de rol van de
sociaaldemocratie nu en in de toekomst.
Hieruit vloeit dan ook het thema van de avond voort:

“HEEFT DE SOCIAALDEMOCRATIE EEN TOEKOMST?”

Bert Middel geeft hierop zijn visie. Daarna is er gelegenheid om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

De avond wordt gehouden in @ Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten.

Tijden: De Algemene Ledenvergadering begint op 19.30 uur, het Politiek Café om 20.15 uur.

De stukken voor de ALV worden begin november op onze website geplaatst: www.pvdasmallingerland.nl.