Amendement Zuiderzeelijn aangenomen.

Het voorstel om de aanleg van de Zuiderzeelijn op te nemen in het verkiezingsprogramma is op de gewestelijke vergadering overgenomen. Een mooi resultaat!

Daarnaast is ook de nieuwe lijsttrekker voor de Provinciale Staten benoemd: Marijke Roskam.

De komende maanden zullen we u regelmatig op de hoogte houden van het verloop van de campagne voor de Provinciale Staten en Waterschappen.