Meteen naar de inhoud

Centrumplan Drachten

€ 1.6 mln

Voor de ronde tafel van 5 juli stond het centrumplan Drachten geagendeerd. Of zoals het rapport officieel heet: Visie en programma centrum Drachten. Na de vakanties zal op 30 augustus het rapport in de gemeenteraad behandeld worden met de vraag om de benodigde gelden beschikbaar te stellen. Nu komt de helft ongeveer daarvan uit al beschikbaar gestelde budgetten en in het coalitieprogramma staat ook het extra benodigde geld gereserveerd, dus die € 1.6 mln is niet het grootste probleem. Maar laten we niet voor de muziek uitlopen.

Zorgvuldig voorbereid

Het is een gedegen voorbereid programma waar veel partijen zich in herkennen en slechts een enkele wanklank tijdens de ronde tafel was te horen. En dat is knap! Want in het centrum zijn er veel partijen en hun belangen zijn niet altijd hetzelfde en soms zelfs tegengesteld. Complimenten dus!

Hoofdlijn minder auto’s op straat, meer woningen en een kleiner winkelgebied

Het centrumplan zet in op het opvangen van krimp in de Retail door verkleining van het winkelgebied en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarvoor wordt het parkeren op straat teruggebracht en komen er circa 200 woningen bij. U kunt het hele centrumplan downloaden op: https://www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Projecten_en_plannen/Centrum_Drachten/Visie_en_programma_centrum_Drachten

Wij staan in hoofdlijn achter de visie, maar willen wel andere accenten

De visie steunen wij op hoofdlijnen. Wel willen wij een aantal belangrijke accenten anders leggen:

 1. Stap voor stap
  Wij sluiten onze ogen niet voor de krimp die in de Retail gaande is, maar zien ook dat deze nu nog niet zo sterk tot uiting komt in leegstand. Daar komt bij dat de toekomst ongewis is. Gaat Drachten nog verder groeien in inwoners? Komt de Lelylijn en betekent dat dan niet een extra impuls voor het draagvlak aan de zuidzijde van het centrum? In de toekomst kijken kan niemand, maar wij denken dat het verstandig is meer gefaseerd en stap voor stap te gaan werken. Zo vragen wij ons af of het verstandig is bij herontwikkeling van de  Noordzijde/Vogelzang een supermarkt en commerciële functies in het programma op te nemen. In het rapport wordt geconcludeerd dat de looplijnen in het centrum te lang zijn. Is het dan wel een goed idee om juist aan de Noordzijde winkels toe te voegen? 
  Als eerste stap staan wij wel achter de aanpak van het Raadhuisplein. 
 1. Water sturend
  Meer groen in het centrum vinden wij heel belangrijk. In de groen paragraaf ontbreekt echter water. Niet alleen met de Drachtstervaart maar in alle ruimtelijke ontwikkelingen ontdekken we dat water en bodem een veel meer sturende en bepalende rol moet hebben. Door de klimaatverandering krijgen we met extremer weer te maken en is het bittere noodzaak om water vanaf het begin volwaardig in de plannen te betrekken. Meer ruimte voor water kan betekenen dat er minder ruimte voor andere functies beschikbaar komt. Wat ons betreft krijgt water alle ruimte.
 1. De Kaden meer studie 
  Bij de ronde tafel kwam de toekomst van de Kaden even aan de orde. Wij vinden dat de Kaden onvoldoende uit de verf komen in het centrumplan. Onze inzet is dat we voor de Kaden moeten streven naar een duurzaam lange termijn toekomst perspectief. Daarbij is het onze ambitie om van de Kaden het leukste en veiligste uitgaansgebied van Noord-Nederland te maken. Dit vergt meer studie en overleg met alle betrokken partijen. Wij willen dat daar geld en tijd voor beschikbaar komt.
 1. Geen maatschappelijk geld naar supermarkten en onroerendgoedeigenaren
  De visie zet in op verplaatsing van de supermarkten. De locaties van  Lidl, Poiesz en AH aan het Kyriat Onoplein worden als te ver buiten het centrumgebied gezien. Hoewel wij deze analyse delen vragen wij ons af of de gemeente maatschappelijk geld moet gebruiken om dergelijke winkels te verplaatsen. 

Sowieso vinden wij dat de gemeente terughoudend moet zijn met inzetten van middelen waarbij de baten bij de onroerend goed eigenaar en de exploitant terecht komen.

Graag horen wij uw mening

Wij hebben de wijsheid niet in pacht en graag horen wij wat u denkt over de plannen. Omdat de vakantietijd nu volop aanbreekt en na de vakantie het plan op de agenda van de raad staat nodigen wij u uit om uw mening aan ons kenbaar te maken. Dat kan digitaal via: maarten.noordhoff@gmail.com. Of u kunt Maarten bellen op: 0653357951.