Cor Trompetter benoemd tot wethouder

Tijdens het debat van 5 februari is Cor Trompetter voorgedragen als wethouder van de PvdA in het college van Smallingerland.

De door ons gestarte procedure leverde 40 sollicitanten op waaruit de sollicitatiecommissie 5 kandidaten voor een gesprek heeft uitgenodigd. Uit deze 5 kandidaten heeft de commissie Cor aangewezen als de meest geschikte kandidaat.

De raad heeft 29 geldige stembriefjes waarvan 25 voor Cor en 4 blanco. Wij zijn erg blij dat Cor op voorhand al veel vertrouwen van de raad krijgt.