Meteen naar de inhoud

De meerjarenbegroting

Op 21 december stond de meerjarenbegroting op de agenda. Omdat er nog het één en ander besproken moest worden is de begroting op het laatste moment van de agenda gehaald. In dit geval niet een ramp omdat de begroting voor 2022 al was aangenomen en ingeleverd bij de provincie. Het meerjarenstuk is doorgeschoven naar 11 januari. De meerjarenbegroting ziet er goed uit. Voor 2024 staat er wat weinig ruimte onder de streep (409.000), maar alle jaarschijven staan boven 0 en dat is wel eens anders geweest. Een puntje van aandacht hierbij is wel dat de vlag er anders bij had gestaan als we de aalmoezen van het rijk niet hadden gekregen. In onze ogen is hier structureel dan ook niet veel opgelost.


Wij denken dat we ons goed bewust moeten zijn van een aantal dingen. Ons doel is niet het spekken van de reserves. Als er genoeg weerstandsvermogen is, dan is het niet nodig om ontwikkelingen en nieuw beleid bij onze inwoners vandaan te houden. 

Ons doel is wel om er voor te zorgen dat de kinderen van nu een toekomst hebben. Dat we alle kinderen het uitzicht geven dat er kansen zijn en dat ze die kunnen pakken. Dat de heilige graal niet het steeds meer verdienen is, maar gewoon een gelukkig leven te hebben met de mensen om je heen.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen gezond te houden. Lichamelijk en geestelijk. En daar komt het toverwoord ‘preventie’ weer.
Respect voor iedere organisatie die iedere keer weer te horen krijgen dat we meer willen voor minder geld, terwijl verderop ondernemers, die worden geacht door de marktwerking met concurrerende tarieven te komen, onder het genot van een glas whiskey afspreken dat de uurtarieven wel wat omhoog kunnen.

Ons streven moet zijn om zo weinig mogelijk gemeenschapsgeld in verkeerde zakken te laten belanden. Voor ons nu, en in de volgende periode, een speerpunt.

Een meerjarenbegroting is vloeibaar. Over ruwweg een half jaar heeft de volgende raad het weer over de kadernota en in minder dan een jaar ligt er weer een nieuwe meerjarenbegroting. Gelukkig kunnen wij de gemeente overdragen aan de nieuwe raad met een positieve meerjarenbegroting.