Meteen naar de inhoud

Dienstverlening

Iedereen heeft wel eens met de gemeente te maken. Soms gaat het om iets “kleins” als het aanvragen van een rijbewijs of paspoort een andere keer zijn het grotere dingen als een vergunning voor het bouwen van een woning of een bijstandsuitkering. Iedereen verdient een gastvrije ontvangst en respectvolle behandeling. In onze gemeente gaan heel veel dingen goed. Dingen die niet goed gaan vallen op en bepalen ook grotendeels het beeld van de organisatie. Als de gemeente door haperende apparatuur telefonisch onbereikbaar is dan frustreert dat. Als je geen reactie krijgt op een vraag die gesteld is dan voel je je niet serieus genomen. Wanneer je op de website van de gemeente niet vindt wat je zoekt of doorverwezen wordt naar een link die niet meer bestaat dan haak je af.  

Inwoners verwonderen zich regelmatig over werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Een voorbeeld van communicatie is het laten zien waar de gemeente mee aan het werk is. Bijvoorbeeld: er worden bomen gekapt in het Thalenpark. Waarom worden deze bomen gekapt en komt er nieuwe aanplant? Het trottoir op de Lange West ligt open en er worden kabels gelegd. Wat voor kabels en waarom worden die gelegd?  

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

De organisatie is eigenaar van haar eigen dienstbaarheid en heeft daar dus ook alle invloed op. Simpele dingen, zoals het verbeteren van de communicatie, hebben al veel invloed. Wanneer er een vraag wordt gesteld horen inwoner graag dat deze is ontvangen en wanneer de vraag wordt beantwoord. 

Hoe is het nu: 

Eenvoudige dingen zoals het verbeteren van de communicatie staan ondertussen hoog op de agenda. De inwoners merken hier echter te weinig van. Het gemeentehuis is telefonisch vaak moeilijk bereikbaar. Vragen via brief of mail worden vaak niet of zeer traag beantwoord. De gemeente heeft een keur aan websites die ieder voor een ander doel zijn opgericht. Sommige sites wordt nog naar verwezen terwijl ze niet meer bestaan of niet meer worden bijgehouden. 

Onze keuzes: 

 • Burgerzaken werkt alleen op afspraak als het niet anders kan. Gedurende openingstijden kent het gemeentehuis een vrije inloop. Ook om afspraken te maken bij andere afdelingen. 
 • Door in iedere wijk en dorp een servicepunt in te richten waar mensen terecht kunnen met vragen over de gemeente, aanvragen voor ondersteuning, hulp bij het invullen van (digitale) formulieren e.d. wordt de gemeente een herkenbare en laagdrempelige organisatie.  
 • Ondernemers (gevestigd en potentieel) worden via één aanspreekpunt verder geholpen. 
 • Inwoners die problemen hebben met het invullen van digitale aanvragen of formulieren krijgen hulp bij het invullen daarvan. 
 • Iedere inwoner heeft recht op een menswaardige, respectvolle benadering vanuit de gemeente.  
 • Iedereen die een vraag stelt krijgt per ommegaande bericht dat de vraag is ontvangen met daarin een termijn waarop antwoord kan worden verwacht. 
 • Er is een ombudsfunctionaris in de gemeente. Wanneer een inwoner zich niet begrepen of niet goed behandeld voelt is deze persoon het eerste aanspreekpunt.  
 • Een goed toegankelijke, tweetalige, website van de gemeente is erg belangrijk. Deze moet ook voortdurend worden aangepast aan de eisen van de tijd. 
 • De verschillende websites van de gemeente worden samengevoegd, zodat er één informatiebron is. 
 • Door de website uit te breiden met een sectie over de werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd zijn inwoners beter geïnformeerd. 
 • Communicatie vanuit de gemeente wordt geschreven in begrijpelijke taal.