Een (jeugd)zorg meer!

Mag het een zorgje meer zijn?

Al tijden lijkt het alsof er oneigenlijke dingen gebeuren in de jeugdzorg. Zeker de afgelopen periode waarin we constateerden dat het aantal kinderen dat zorg nodig heeft niet stijgt, maar de kosten wel. Over de hele provincie 35 miljoen euro zelfs.

Het artikel in Sneon & Snein van de Leeuwarder Courant ‘Waar blijft alle geld voor jeugdzorg?’ van 22 juni 2019 verbaast ons dan ook niet echt. Een aantal zorgaanbieders hebben in het overgaan naar trajectfinanciering kans gezien de gemeenschap pootje te lichten. Dat is echt pijnlijk.

Het maakt een aantal dingen duidelijk. Iedereen wil minder regeldruk, maar blijkbaar kan niet iedereen deze verantwoordelijkheid aan. Dat is een trieste constatering. Een andere constatering is dat gemeenten schijnbaar niet genoeg kennis, inzicht, mandaat of lef hebben om dit gewoon hard aan te pakken

Tragisch is dat we als gemeenteraad al jaren vragen om ons mee te nemen in wat er gebeurt. Om ons als raadsleden gereedschap te geven waarmee we kunnen sturen. Die hebben we nooit gehad. Waarom niet? Waarschijnlijk hadden de gemeenten zelf ook niet voldoende zicht op wat er gebeurde.

Nu beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen en het is geen mooi plaatje dat er wordt gelegd. Voor de PvdA kan niet waar zijn dat wij in Smallingerland moeten kiezen om miljoenen in te verdienen op het sociaal domein terwijl zorgaanbieders kans zien hun zakken vullen.

De 24 gemeenten in Friesland hebben besloten om via een gemeenschappelijke regeling (Sociaal Domein Friesland)  jeugdzorg in te kopen. Hilde Tjeerdema is wethouder in Leeuwarden en vertegenwoordiger van alle Friese gemeenten voor de inkoop jeugdzorg. Zij geeft in het artikel aan; “We hebben de verantwoordelijkheid de financiering van de jeugdzorg onder controle te krijgen, het héle zorglandschap. Rijk, gemeenten en zorginstellingen. We moeten allemaal aan de slag.”

Wij zullen haar geen strobreed in de weg leggen. Misschien is het een idee om te beginnen met frauderende zorgaanbieders bij het openbaar ministerie aan te brengen voor diefstal van gemeenschapsgeld?

Even voor de duidelijkheid. Onze jeugd moet zeker zijn van goede zorg. Goede zorg is een must en niet alle zorgaanbieders maken zich schuldig aan zakkenvullen. Maar er is in onze provincie wel 35 miljoen verdampt en dat is pijnlijk geld omdat dat weer aangevuld moet worden. Dat dit uit de voorzieningen die we hebben getroffen om de kwetsbaren in onze samenleving te helpen moet komen is voor ons onverteerbaar.

Anton Pieters

Fractievoorzitter PvdA Smallingerland