Meteen naar de inhoud

Financien

Een groot deel van de begroting van de gemeente wordt bepaald door landelijk beleid. Een meerjarenbegroting gaat altijd over jaarlijks terugkerende (structurele) uitgaven en inkomsten. Deze moeten in evenwicht zijn en dat valt door keuzes van de regering niet altijd mee. Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente is namelijk afkomstig van het rijk. Doordat gemeenten de afgelopen jaren minder inkomsten hadden en daarnaast meer uitgaven moesten veel gemeenten bezuinigen.  Zo ook in Smallingerland. Gelukkig hebben we steeds weten te voorkomen dat het sociale beleid afgebroken werd. 

Hoeveel invloed heeft de gemeente:  

Voor het grootste deel van het totale budget is door Den Haag al bepaald waaraan het uit wordt gegeven. Hier heeft de gemeenteraad geen invloed op.  

Hoe is het nu: 

De landelijke overheid stelt een bepaald budget beschikbaar vanuit het gemeentefonds. Daarnaast heeft de gemeente ook eigen inkomsten, bijvoorbeeld door het heffen van belastingen, grondverkoop, parkeerheffingen e.d.  
Op dit moment worden in Den Haag discussies gevoerd over de budgetten van jeugdzorg, het abonnementstarief voor de Wmo en de bijdrage uit het gemeentefonds. Uitkomsten daarvan hebben invloed op onze begroting. 

  • De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Bij het maken van keuzes met financiële gevolgen, mogen deze nooit ten koste gaan van mensen met een smalle beurs. 
  • De inzet is een sobere, sluitende begroting waarin nieuw beleid nog mogelijk is. 
  • De begroting van de gemeente moet zo opgesteld worden, dat iedere inwoner deze kan begrijpen.