Focus op werk

Een nieuw beleid voor re-integratie is in de maak. Binnenkort wordt deze bij de raad neergelegd. Voor die tijd krijgen alle inwoners de kans om het plan in te zien en er op te reageren. Het plan is in de maand november in te zien bij de receptie van het gemeentehuis.

In juni tijdens een raadsvergadering hebben wij onze wethouder gevraagd verder te duiken in de re-integratie zoals deze nu in onze gemeente vorm is gegeven. We krijgen veel klachten over bejegening binnen. Sommige mensen stelden zich dienstbaar op en kwamen toch nog aangedaan en geïntimideerd bij ons aankloppen. Cor Trompetter heeft de uitdaging opgepakt en er ligt nu een concept begroting die binnenkort aan de raad wordt aangeboden.

Er is ingezet op een werkwijze die aansluit bij de kansen en mogelijkheden van mensen en die rekening houdt met de motivatie en de persoonlijke situatie van de mensen, werkt beter dan de huidige aanpak, waarin de nadruk ligt op regels. Iemand op dinsdag de opdracht geven zich woensdag te melden bij Caparis is wat ons betreft voorbij. Zorg dragen voor de juiste omstandigheden. Die zijn erg belangrijk voor de goede resultaten.

Er wordt in de komende vier jaren ingezet op het leveren van meer maatwerk aan inwoners die een beroep doen op de Participatiewet,  maar ook aan ondernemers die meer kansen op duurzaam werk willen creëren voor werkzoekenden met een afstand tot werk.

De kans dat dat meer mensen passend werk krijgen of een ander vorm van dagbesteding vinden en er een goed resultaat wordt bereikt is daarmee veel groter dan in de oude situatie. 

Dit plan is samenspraak met bijstandsgerechtigde inwoners en andere belanghebbenden gemaakt. 

Nu ligt het plan ter inzage van iedereen bij de receptie van het gemeentehuis. Wij vinden het wel belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid krijgen om er een mening over te vormen. Vandaar dat wij het CONCEPT document op onze website hebben gezet.

Wij horen graag van jou en de gemeente natuurlijk ook.

Reacties mogen naar a.damen@smallingerland.nl, maar ook naar ons via pvdasmall@gmail.com