Fractie op werkbezoek bij Zorggroep Aventura

De Poetsfabriek van Aventura

Maandag 8 mei 2017 bracht de fractie van PvdA Smallingerland een werkbezoek aan Zorggroep Aventura, een jonge zorgorganisatie die zich richt op mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.

De fractie werd uitgebreid verteld over de zorg en begeleiding die door de medewerkers van Aventura kan worden geboden. Dit aanbod richt zich op het wonen – werken – vrije tijd van hun cliënten. Sinds kort kan er woonruimte worden aangeboden in het Servotel. Hier worden verschillende woonvormen aangeboden: van begeleid wonen tot wonen met ambulante zorg.

Naast verschillende woonvormen worden er ook werkervaringstrajecten aangeboden. Hierin wordt geleerd om te werken binnen een overzichtelijke structuur; werken onder een baas en om te gaan met collega’s. Deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden in “De Poetsgarage”, waar auto’s worden gepoetst, maar ook in de groenvoorziening en huishoudelijke hulp.

Op basis van een ontwikkelings- en begeleidingsplan wordt voor elke cliënt gestreefd naar een zo optimale begeleiding.

Een belangrijk aandachtspunt bij de op te zetten activiteiten is het contact met de buurt. Buurtbewoners moeten er soms aan wennen dat mensen met een beperking in hun omgeving komen wonen. Om de contacten te verbeteren worden bijvoorbeeld buurt-BBQ’s of informatieavonden belegd.

Het werd duidelijk dat de transitie van de zorg naar de gemeentes zorgaanbieders kansen geeft, maar dat er ook risico’s aan verbonden zijn. Een goed contact met de gebiedsteams wordt dan ook als belangrijk ervaren.

Aan het einde van het werkbezoek kreeg de fractie een rondleiding in de Poetsfabriek en kon nog worden nagepraat over hetgeen Zorggroep Aventura de fractie had verteld en laten zien.