Meteen naar de inhoud

Het Kindpakket

“Kinderen horen niet in armoede op te groeien. Daarom verdient deze groep een extra steun in de rug. Het college wil specifiek beleid formuleren voor de problematiek rond armoede in gezinnen met kinderen. Instrumenten kunnen bijvoorbeeld zijn: een kortingspas of een samenwerkingsagenda voor het aanbod van diverse instellingen. Ook hier geldt: maatwerk en preventie staan voorop.” 

Deze passage siert het coalitie-akkoord dat is aangenomen door de raad voor de periode 2014-2018.

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2016 stond het Kindpakket ter discussie. Het is niet een lang stuk maar een stuk waarin duidelijk wordt ingezet op de mogelijkheden voor kinderen om mee te kunnen doen aan allerlei activiteiten. Toch werd er nog behoorlijk over gedebatteerd. En dat is niet vreemd. De afgelopen tijd wordt het steeds meer nieuws. Eén op de 9 kinderen groeit op in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Deze kinderen staan soms aan de kant wanneer het gaat om een lidmaatschap voor een sportclub, muzieklessen of soms zelfs schoolreisjes.

In 2015 kreeg ieder lid van een gezin dat minder inkomsten had dan 115% van het bijstandsniveau 100 euro uit de Regeling Maatschappelijke Participatie. Deze 100 euro was bedoeld om maatschappelijk te kunnen participeren. In veel gevallen zal het daar ook voor zijn gebruikt.

Op 1 januari 2015 is de wet werk en bijstand vervangen door de participatiewet en deze wet staat een Regeling Maatschappelijke Participatie niet meer toe. Echter voor kinderen wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor is het Kindpakket ontwikkeld. Ieder kind, jonger dan 18, dat opgroeit in een gezin waar het inkomen lager is dan 115% van het bijstandsniveau heeft de mogelijkheid om de muzieklessen, of de sportclub enz. te laten betalen uit het Kindpakket tot een maximum van 300 euro. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om, wanneer dit nodig is, nog een beroep te doen op de Stichting Leergeld, het Sportfonds en het Cultuurfonds. Deze drie instellingen gaan samenwerken en krijgen 50.000 euro subsidie om maatwerk te kunnen leveren aan kinderen die dat nodig hebben.
Al met al is er gisteren een forse stap gezet om kinderen die in armoede opgroeien de mogelijkheid te geven gewoon mee te doen. Wij waken ervoor dat voor de aanvrager de drempel zo laag mogelijk is en dat de privacy wordt gewaarborgd.

Met dit pakket aan middelen kunnen 1500 kinderen worden gesteund. De regeling was bedoeld voor kinderen van 4 – 18 jaar, maar snel overleg tussen de verschillende partijen hebben er voor gezorgd dat er een amendement op tafel kwam waarin de kinderen van 0 – 4 ook worden opgenomen. Dit amendement werd aangenomen door alle partijen behalve het CDA, de VVD en de ELP. De regeling geldt nu dus vanaf de geboorte tot 18 jaar.

Wij hopen dat deze regeling breed wordt gebruikt en zoveel mogelijk mensen bereikt die er aanspraak op kunnen maken. Iedereen die in 2015 gebruik maakte van een minima-voorziening wordt direct aangeschreven. Wij hebben voorgesteld om bij deze brief een aantal flyers te doen over het Kindpakket en mensen te vragen deze uit te delen aan gezinnen waarvan zij denken dat het Kindpakket een helpende hand kan bieden. Uiteraard heb ik in de vergadering aangegeven dat, hoe mooi het eindpakket ook is, het een pleister op een wond is en dat het ons pijn doet dat een Kindpakket of een voedselbank nodig zijn in onze huidige maatschappij.

Vanaf 1 april kunnen aanvragen worden ingediend. De website www.kindpakket.nl is al in de lucht.

Anton Pieters

PvdA-fractie Smallingerland