Impressie ledenbijeenkomst

“Welke angsten en vrezen leven er onder de PvdA leden” zou de vraag kunnen zijn als je bij de inleiding van de ledenbijeenkomst van 27 mei j.l. was. 

Gelukkig viel dat allemaal wel mee, maar de vraag was wel: Welke onderwerpen houden je bezig (vrees) en wat zou je dan graag zien (verlangen)? 

Dit is de grondgedachte achter de huidige “Zeker zijn …” campagne vanuit de landelijke partij. Ook op gemeentelijk niveau kan deze vraag van “vrees en verlangen” gesteld worden. In twee groepen gingen de aanwezigen hiermee aan de slag. 

Zo kwamen er verschillende onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld: 

De vrees Het verlangen
Gaat de energietransitie de burgers niet teveel kosten?Betaalbaar wonen voor iedereen.
Krijgen alle inwoners de zorg die ze nodig hebben?Maatwerk in de zorg
Leidt de voortgaande versplintering onder de bevolking niet tot vereenzaming van diverse bevolkingsgroepen?Iedereen telt mee.
Zorgt de overheid er zelf niet voor dat voor sommige mensen de schuldenlast uitzichtloos wordt?Een ondersteunende overheid die mensen op weg helpt.

Aan de hand van de suggesties die aangedragen werden, gaan fractie en bestuur de onderwerpen verder uitdiepen. Hierbij kunnen ook externen betrokken worden. 

Heeft u belangstelling om betrokken te worden bij het zoeken naar oplossingen, dan kunt u zich aanmelden via pvdasmall@gmail.com, of bij fractie-, en bestuursleden