Inspirerend werkbezoek PvdA aan Fryslân

Op vrijdag 8 februari bracht een delegatie van de Partij van de Arbeid, onder leiding van partijvoorzitter Nelleke Vedelaar, een bezoek aan onze provincie.

De ontvangst was in Thialf Heerenveen. Niet voor niets daar: de PvdA Fryslân heeft zich altijd ingezet voor het realiseren van deze prachtige accommodatie.

In Heerenveen maakte de delegatie kennis met  eco-coaching, een inleiding van Tjalling van den Berg. Bij eco-coaching gaat het vooral om de mentale processen die er bij de deelnemers/-sters plaats vinden. Het stellen van reële doelen voor jezelf staan aan de basis van persoonlijke ontwikkeling. Deze processen zijn niet alleen voor sporters van belang, maar ook in het “gewone” leven kunnen zij tot succes leiden. Hiervan werd een voorbeeld gegeven door de buurtcoach uit Heerenveen, die met mensen werkt die niet uit Nederland afkomstig zijn.

De afdeling Heerenveen gaf een voorbeeld hoe zij vanuit de PvdA waarden wijkgericht aan het werk zijn, waarbij de wensen van de bewoners centraal worden gesteld worden. Dat hiermee heel andere wensen naar boven komen dan de politici verwachten, is aan de ene kant verrassend, als ook een eyeopener: hebben wij als politici echt zicht wat er onder de bevolking leeft? De eerste resultaten zijn hoopvol en dragen mogelijk bij aan de ontwikkeling van een nieuwe vorm van inspraak.

In Drachten kreeg de delegatie informatie over het Innovatie Cluster Drachten; een samenwerkingsverband van verschillende high-tech bedrijven in Noord Nederland. Tijdens de rondleiding door de Philips fabriek werd duidelijk gemaakt hoe die samenwerking in praktijk wordt gebracht. De wijze waarop bedrijven elkaar ondersteunen in de ontwikkeling van producten kwam aan de orde, als ook de invloed op de werkprocessen op de werkvloer.

De delegatie, die verder bestond uit Henni van Asten (lijstrekker bij de Wetterskip verkiezingen), Agnes Jongerius (Europarlementariër), Mei Li Vos (lijstrekker voor de Eerste Kamer) en verschillende afgevaardigden van Friese PvdA afdelingen, kan terugzien op een inspirerende kennismaking met verschillende aspecten uit het sportief economische leven van Fryslân.