Jan Johannes Veldkamp geïnstalleerd als raadslid

Tijdens de raadsbijeenkomst van 22 januari j.l. is Jan Johannes Veldkamp geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. Hij volgt hiermee Henk Hofstra op, die zijn werkzaamheden als raadslid niet meer kon combineren met zijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar.


Jan Johannes was al geruime tijd “fractievolger”: hij vertegenwoordigde de PvdA tijdens de Ronde Tafel besprekingen in de gemeenteraad. Hierdoor is hij al goed ingevoerd in het werk van een gemeenteraadslid.

Naast zijn werkzaamheden in de raad is Jan Johannnes docent aan het Friesland College.

Foto: Jan Johannes wordt geïnstalleerd door burgemeester van Mourik