Jan Johannes Veldkamp wil aandacht voor …

Voor onderwijs dat er toe doet.

Ventilatie op scholen moet zo snel mogelijk op orde gebracht worden.

Scholen worden omgebouwd tot Integrale Kind Centra.

Ieder kind moet gezond en veilig naar school kunnen!

Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij dat elk kind minimaal van één sportclub lid kan zijn.

In het onderwijs is structureel aandacht voor gendergelijkheid en seksueel misbruik.