Jubilea op 1 mei

mevrouw Bakker, 70 jaar lid

Zaterdag 30 april hebben Harry Balgobind (foto’s) en Cees Kuipers de speldjes opgeprikt bij de PvdA jubilarissen.
Natuurlijk ontbrak het rode boeketje niet.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april kregen de heren Dijkstra en Petrusma hun speld uitgereikt door onze voorzitter. Beide heren zijn 70 jaar lid.

Hof
Mevrouw Hof, 65 jaar lid

 

Meneer Hoekstra, 50 jaar lid
Meneer Hoekstra, 50 jaar lid

 

mevrouw Lindeboom, 25 jaar lid
mevrouw Lindeboom, 25 jaar lid