Laaggeletterdheid is echt een probleem!

Bekijk de poster.

Het is deze week de week van de alfabetisering. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Mensen kunnen soms een beetje lezen en schrijven, meestal kunnen ze de taal van brieven van instanties niet begrijpen. Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaak ook moeite met rekenen en de computer.
Ook in Smallingerland wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. En wel op een hele speciale manier.
Dinie Mulder, fractielid PvdA constateerde bij de herstructurering in de Bouwen dat nogal wat mensen de formulieren niet konden invullen. En er waren meer problemen in de wijk. Nu er straten klaar zijn, merkt Dinie ook dat de saamhorigheid toegenomen is. Mensen helpen elkaar met de aanleg van de tuin, het lenen van gereedschap, maar de laaggeletterdheid blijft.
Om hier aandacht voor te vragen heeft de PvdA fractie het initiatief genomen om een voorstelling rondom dit onderwerp te laten ontwikkelen. Stichting Lezen en Schrijven en de bibliotheek hebben dit idee omarmt. De voorstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Lezen en Schrijven en gemeente Smallingerland.

Vrijdag en donderdagavond is de korte voorstelling voor, door en over laaggeletterdheid te zien in cafe Marktzicht.
Ken je mensen die tot de doelgroep horen? Jullie zijn samen van harte welkom. Wel eerst aanmelding want cafe Marktzicht heeft beperkt ruimte.

Trees Flapper en Dinie Mulder