Landelijke politiek houdt ook gemeente bezig

De uitkomsten van de enquêtecommissie over de toeslagenaffaire houden ook de gemeentes bezig.
Veel partijen wilden weten of er inwoners in hun gemeente waren die het slachtoffer waren geworden van de praktijk zoals in het rapport omschreven.
Zo ook de PvdA-fractie in Smallingerland. Zij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Gelukkig betrof het in onze gemeente maar een paar personen.

Ook de hiermee inherent zijnde schuldenproblematiek vroeg de aandacht. Na vragen van PvdA-fractie is er vanuit het gemeentehuis actie ondernomen.
Inwoners die hiermee te maken hadden konden zich melden met de bedoeling dat zij gemeentelijke ondersteuning kunnen krijgen.

In het verlengde hiervan is er ook aandacht voor de wijze waarop mensen in de bijstand worden tegemoet getreden. Worden zij gezien als potentiële fraudeurs, of voert de gemeente een beleid waarbij sprake is van “in de geest van de wet”? De Fractie houdt ook hierbij de vinger aan de pols.

Mocht u om wat voor reden zich onheus bejegend voelen door de overheid/gemeente dan hebben wij als partij van de arbeid ook nog het ombudsteam. Zij staan voor u klaar om u te helpen met kwesties tussen overheid en burger. Hiervoor kunt u contact opnemen met
Harry Balgobind (telefoon 06-21430011).