Ledenvergadering op 7 oktober a.s.

UITNODIGING LEDENVERGADERING PVDA SMALLINGERLAND

Het bestuur van de PvdA afdeling Smallingerland nodigt u uit voor de ledenvergadering op 7 oktober a.s..
Onderwerp: De actuele politieke situatie in Smallingerland.

Toelichting: Op 27 mei j.l. is met de leden besproken welke wensen en verwachtingen er onder hen leven. Als vervolg hierop wil de fractie met de leden van gedachte wisselen over de te volgen koers naar de toekomst.
In de media is al uitvoerig stil gestaan bij het feit dat de gemeente Smallingerland de komende jaren fors moet bezuinigen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden in welke richting de gemeente Smallingerland zich wil blijven ontwikkelen.
Fractie en bestuur willen hierover graag met de leden van gedachten wisselen.

De avond wordt gehouden in Brede School de Drait.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Mocht u problemen hebben met het vervoer om naar deze bijeenkomst te komen, dan kunt u contact opnemen met Cees Kuipers: 0512372384.

Namens fractie en bestuur,

Vriendelijke groeten,
Jaap Munniksma.