In Memoriam – Wietze Petrusma

Wietze Petrusma

Op 88 jarige leeftijd is op 12 maart Wietze Petrusma na een kort ziekbed overleden. Wietze was partijlid vanaf het eerste uur. Vorige jaar werd hij nog onderscheiden vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap.
Toen ik in de jaren 70 voor het eerst de afdelingsvergaderingen bezocht, was Wietze al één van de trouwe bezoekers. Toen ik, na jaren elders gewoond te hebben, weer terugkeerde op de afdelingsvergaderingen was hij nog steeds één van die trouwe bezoekers.

Hoewel Wietze in 1948 één van de medeoprichters was van de afdeling Drachten, behoorde hij niet tot “de gestaalde kaders”. Wietze zijn maatschappelijke bijdrage was bijzonder groot in de opbouw van het verenigingsleven hier in de gemeente Smallingerland, met voetbal als zijn grote passie en dit alles met een groot sociaal– democratisch hart.
In de jaren ’90 maakte Wiezte twee periodes deel uit van, wat toen nog heette, “de steunfractie”.

Tot het einde aan toe was hij zeer betrokken bij onze partij. Vorig jaar, tijdens een gesprek dat ik met hem had voor it Roaske, was hij nog zeer duidelijk over de toekomst van de PvdA. Ondanks de toen ook al slechte peilingen voor de PvdA, zag Wietze nog genoeg kansen voor onze partij.
Ondanks zijn hoge leeftijd wilde Wietze iets voor de partij blijven doen. Zo bracht hij tot het laatst aan toe de Nieuwsbrief en it Roaske bij de leden.

Met het overlijden van Wietze verliezen wij een trouw en zeer gewaardeerd lid.
Indachtig de woorden bij zijn afscheid: “Nu overheerst het verdriet, maar de mooie herinneringen aan een bijzonder persoon zullen uiteindelijk blijven”, wensen we zijn vrouw Grietje en zijn kinderen veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Jaap Munniksma