Menno Broers spreekt zich uit over …

Zeker zijn van een veilige omgeving

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Er moet een meldpunt komen waar slachtoffers zich veilig kunnen uitspreken en de daders aangepakt.

Zeker zijn van een veilige omgeving houdt ook in dat mensen er van op aan kunnen dat de zorg in hun omgeving goed geregeld is.

Mensen die voor anderen zorgen (mantelzorgers) worden door de gemeente ondersteund.

Zorg die nodig is moet gerealiseerd worden. Daar mag geld geen rol in spelen. Wachtlijsten in de zorg kunnen niet worden getolereerd.