Met de PvdA in de theetuin

Donderdag 18 oktober was het hard werken. Onder leiding van een professionele coach zat de totale fractie van de PvdA Smallingerland inclusief fractiesecretaris, fractievertegenwoordiger ’s middags (en ’s avonds ook het bestuur) stevig en geconcentreerd te discussiëren in een theetuin aan de rand van Drachten. Er kwamen allemaal onderwerpen voorbij waarvoor wij ons sterk willen maken in onze mooie gemeente. De openbare ruimte, het milieu, werkgelegenheid, sport en recreatie, wonen, cultuur….werkelijk alles kwam aan bod.

Maar het meest nog de mensen in onze gemeente.

Het belangrijkst van alles is dat de mensen in onze gemeente zich thuis en veilig voelen. Dat ze zeker kunnen zijn van een gemeentebestuur dat zich volledig voor hen inzet. Dat iedereen zeker kan zijn van goed wonen, een veilige omgeving, werk dat voldoening geeft en een eerlijk inkomen. Dat ook iedereen zeker kan zijn van een basisinkomen en van een mooie ‘oude dag’. En dat de jeugd zeker kan zijn van kansen en een ontwikkeling die bij hen past. En dat er zeker voldoende aandacht is voor een goed milieubeheer.

Het was een inspirerende bijeenkomst, met de neuzen in dezelfde richting, waarbij iedereen zijn stinkende best wil doen voor de inwoners van Smallingerland. Daar kunt u zeker van zijn.