Met fracties de boer op

Maandagavond 15 oktober zijn we met een aantal mensen van verschillende fracties uit de gemeenteraad op bezoek geweest bij een boerderij in Boornbergum. We mochten plaats nemen op balen hooi en aan weerszijden waren de koeien onze toeschouwers. Er werd zeer enthousiast verteld over de veehouderij, in het bijzonder de melkveehouderij.

We kregen een rondleiding, we konden zien hoe een melkrobot werkt, waar de kalveren staan die melk krijgen van de boerin en dat soms een koe apart staat, omdat zij tijdelijk ziek is.

Dat deze boer waar we op bezoek waren wel degelijk aan het milieu en biodiversiteit denkt, blijkt wel uit de stroken op zijn land waar bloemen en kruiden welig tieren.

Al met al een hele bijzondere avond. Onze kijk op de veehouderij is veranderd. Nu je hebt gezien dat bij deze boer de koeien veel ruimte hebben, zelf de keuze hebben om naar buiten te gaan of in de stal te blijven en er een grote betrokkenheid is bij mens, dier en milieu, blijken er vele mogelijkheden te zijn om op een mooie en diervriendelijke manier te boeren.

Als PvdA kunnen we hier iets mee! Dank voor de boeiende en leerzame bijeenkomst.

Angela Visser