Meteen naar de inhoud

“Onder Nieske is Smallingerland mooier geworden”

Deze woorden sprak Cees Kuipers bij het afscheid van Nieske Ketelaar op de ledenvergadering van de PvdA afdeling Smallingerland van 13 november j.l..

Tijdens deze bijeenkomst bedankte de afdeling Smallingerland hun voormalige wethouder Nieske Ketelaar voor haar grote bijdrage in de gemeentepolitiek de afgelopen jaren.
Bijna twintig jaar was Nieske actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid, daarna fractievoorzitter en vanaf 2006 als wethouder. Vanwege gezondheidsklachten heeft zij haar functie in de zomer van 2017 als wethouder beëindigd.

Cees Kuipers refereerde aan de grote bijdrage die Nieske heeft geleverd voor Smallingerland:
– De 13 dorpen liggen er prachtig bij;
– Goede sportvoorzieningen verspreid over de gehele gemeente;
– De renovaties van de wijken de Bouwen en de Venen;
– De verbouw van de Lawei;
– De Peinder Mieden;
– Een impuls voor het Drachtster Museum.
– …

In de raad werd Nieske breed geprezen om haar kennis en inzet. Ook de Smallingerlandse bevolking wist haar te waarderen, gezien het grote aantal stemmen dat zij kreeg tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Met de woorden “Onder Nieske is Smallingerland mooier geworden”, sloot Cees zijn afscheidswoord.

Als blijk van waardering ontving een ontroerde Nieske twee boeken als cadeau: De Toekomst van het Friese landschap en een boek over de Amsterdamse School. Twee boeken die aansluiten bij haar interesses.

In haar afscheidswoord zei Nieske dat ze vele mooie jaren heeft gekend in de politiek, maar dat ze er naar uit keek om weer als “gewone burger “ deel te kunnen nemen aan het politieke debat.

Een luide en staande ovatie van de aanwezigen klonk hierna voor haar op.