Nieuw jaar, nieuwe kansen!

Als afsluiting van 2017 hielden we maandag 18 december de ledenvergadering. Gelukkig was het nu wel goed weer en hebben we met de leden de kandidatenlijst en het programma besproken en vastgesteld. Het optimisme mede gezien de laatste verkiezingsuitslagen en de recentste peilingen was voelbaar. Roel gaat als lijsttrekker met de kandidaten vol aan de slag om ook in Smallingerland de verkiezingen te winnen! Hij was daar al een beetje mee begonnen en nu de lijst definitief is kunnen ze echt aan de slag!

Zo’n eindejaars column leent zich bij uitstek om even stil te staan bij de ontwikkelingen in de eigen partij. Op de ledenvergadering was heel direct zichtbaar dat het aantal leden terugloopt en de aanwas van nieuwe jonge leden beperkt is. Hoewel dit zich ook in andere partijen voordoet zie je toch dat bijvoorbeeld GroenLinks het wel lukt om jongeren aan te spreken. Natuurlijk kan dit voor een belangrijk deel aan Jesse Klaver worden toegeschreven, maar het laat ook zien dat het wel kan.
Een belangrijke sleutel ligt hierbij in het oppakken van de veranderende rol die politieke partijen in deze tijd hebben. Het regisseren van het publieke debat. Voor onze club betekent dat het essentieel is om de houding van een bestuurderspartij los te laten. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. We hebben in de aanloop naar het verkiezingsprogramma geprobeerd hierin een stap te zetten door op verschillende plekken het gesprek over belangrijke thema’s te voeren. Bij de in dit kader onlangs door Denktank Teun! georganiseerde forumdiscussie was goed zichtbaar hoe snel de forum leden en zaal ondanks de zeer verschillende achtergronden met elkaar de essenties die bij bijvoorbeeld het bouwen in de dorpen spelen weten te benoemen zonder in vastgeroeste beleidstaal en afsprakenkaders terug te vallen.

De bouwer, de bankier en de twee woningcorporaties vonden elkaar verrassend snel. Ook vanuit de zaal kwamen een aantal mooie verhalen over wat je bijvoorbeeld tegenkomt als je een woongroep opzet. Opvallende afwezigen in dit gesprek waren de beide “vak” wethouders “wonen” en “ruimtelijke ontwikkeling”. De toelichting die Rein de Valk als organisator hierbij gaf vond ik eerlijk gezegd nogal schokkend: er zijn prestatieafspraken over de woningbouw tussen de gemeente en de corporaties en dus hebben de “vak” wethouders de handen niet vrij om te komen! Onzin! De rol van wethouders is juist bij uitstek de makelaars rol! Dat begint met het voeren van het gesprek met initiatiefnemers en deskundigen. Alleen dan kan je de bestuurlijke noodzakelijke keuzes maken en de samenleving faciliteren.

Gelukkig was onze lijsttrekker Roel er wel. En hebben we in het partijprogramma opgenomen dat we meer willen experimenteren met nieuwe methoden om plannen te maken in samenspraak met inwoners. Rein, de panelleden en de zaal lieten zien dat zij staan te popelen om aan de nieuwe rolinvulling te beginnen. De politiek zoekt hierbij dus nog naar de nieuwe rolinvulling. Ik ben ervan overtuigd dat Roel en de kandidaten in de aanloop naar 21 maart nieuwe wegen zullen vinden en de PvdA Smallingerland zullen openstellen voor deze veranderingen. Het “Vrijplaats Wonen” initiatief van Rein is een inspirerend voorbeeld. Goed voorbeeld doet volgen. Om alvast een aantal ideeën uit het programma te noemen die zich goed lenen om samen met leden en initiatiefnemers aan te pakken: een Coöperatieve wijkraad, Basis Inkomen, Safe Streets, De Tweede mening en Bouwen in de dorpen. Ik verwacht dan ook een inspirerende campagne.
Voor u allen spreek ik mede namens het gehele bestuur de wens uit dat 2018 een succesvol PvdA jaar zal worden.

Maarten Noordhoff