Noodopvang

Begin april kregen alle raadsleden een brief van het college dat de huur van de beide opvanghuizen voor uitgeprocedeerde asielzoekers per 1 juli opgezegd zou worden. Er wordt op dit moment bijna geen gebruik van gemaakt. In totaal spreken we over 10 mensen in onze gemeente die in afwachting zijn van een uitspraak op een beroep of vervolgprocedure, waarvan 3 in een opvanghuis wonen en de andere zeven zijn ondergebracht bij mensen thuis.
De portefeuillehouder heeft ons verzekerd dat voor iedereen maatwerk wordt gezocht. Niemand komt op straat en voor iedereen wordt gezorgd. Voor ons voldoende om akkoord te kunnen gaan met de sluiting van de opvanghuizen. Ontstaan er wel problemen dan worden deze direct opgelost. 

In de Ronde Tafel gaf Vluchtelingenwerk Noord Nederland aan dat ze graag 1 huis aan zouden willen houden omdat de asielzoekers dan gemakkelijker te traceren zouden zijn. Klinkt logisch, maar van de 10 zijn dit slechts 3 mensen. De andere 7 zijn bij andere mensen onderdak en ook daar prima te traceren.

Er speelt echter nog iets in deze discussie. De opvanghuizen worden op dit moment beheerd en onderhouden door kerken. Zolang dit gebeurt uit naastenliefde en zonder eisen te stellen aan geaardheid en religie dan is dat mooi. Er kwam echter naar voren in de Ronde Tafel dat in ieder geval één kerk wel wat eisen stelt aan haar barmhartigheid. Homofilie is tot daar aan toe, maar het praktiseren ervan is verboden. Dat staat in de Bijbel en die staat blijkbaar boven artikel 1 in onze grondwet. 
Een tweede punt was dat bekering tot het christendom toch wel een grote pré is als je nog kans wil maken in een vervolgprocedure.

In onze beleving best wel ernstig. Zeker als de gemeente met het instant houden van een opvanghuis dit faciliteert. Als deze kerk zo’n behoefte heeft aan een bekeringsfuik dan huren ze zelf maar een aantal woningen. Dan letten wij wel op of ze zich schuldig maken aan discriminatie.