Op de bres voor de Geelgorsstraat

Op initiatief van de PvdA is er op dinsdagavond 16 oktober unaniem een motie aangenomen. De motie verzoekt het college met gezwinde spoed te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huizen in de Geelgorsstraat en de Dwarsvaart te behouden voor volgende generaties.

Het gaat om de eerste woningwetwoningen die in onze gemeente zijn gebouwd. Pareltjes van huizen die -ook volgens deskundigen en Smelnes Erfskip- behouden moeten blijven. Niet slopen, maar koesteren.

De huidige bewoners hebben middels een petitie aangegeven (meer dan 75% is tegen sloop) het niet eens te zijn met de verwoestende plannen van huiseigenaar Accolade om de hele straat maar plat te gooien. Dreigen met het staken van onderhoud, meer huizen op minder grond, ze hebben bij Accolade de laatste tijd kennelijk stil gestaan.

Juist nu moeten we blij zijn met wat meer ruimte om huizen, meer ruimte voor zangvogels in tuinen en meer ruimte voor de afvoer van hemelwater. Luisteren naar bewoners, zuinig zijn op cultureel erfgoed en oog voor het milieu en leefomgeving dat is waar wij als PvdA voor staan!

Op de foto: Henk Hofstra tijdens het indienen van de motie