Op de thee in de Geelgorsstraat

cultureel erfgoed

Even op de thee bij de familie Wijnstra. De aanleiding was minder mooi dan de hartelijke ontvangst. Hun huis aan de Geelgorsstraat moet worden afgebroken evenals dat van de 33 buren. De hele straat plat en een nieuw plan er op.

Dat het hier gaat om cultureel erfgoed, onder architectuur gebouwde woningen, mijlpalen in de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Drachten, daar gaat de woningbouw organisatie Accolade gemakshalve maar even aan voorbij. Slopen. Aan de bewoners wordt de keuze gelaten: slopen of helemaal geen onderhoud meer. Alleen het hoognodige wordt dan nog gerepareerd. En straks worden ze allemaal huis voor huis bezocht en of ze maar bij het kruisje willen tekenen. Slopen.

Na het artikel in de LC van 20 september werd het tijd voor een persoonlijk onderzoek en voor actie. Een motie waarin we als PvdA het college vragen om de hele straat op de monumentenlijst te zetten van de gemeente. Daarmee hopen we slopen te voorkomen, de huizen te behouden voor de bewoners en voor Drachten en niet in de laatste plaats; een start te maken met de renovatie met inachtneming van en zorg voor de originele stijlkenmerken van de woningen en de hele straat. Ik hoop dat binnenkort de vlag weer kan wapperen in de Geelgorsstraat.

Henk Hofstra