Is raadslidmaatschap iets voor jou?

De procedure om te komen tot een nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels gestart. Op de ALV is de kandidaatstellingscommissie benoemd, die de gesprekken gaat voeren met iedereen die zich kandidaat heeft gesteld. Op dit moment kunnen kandidaten zich aanmelden. Uiteindelijk zal de commissie met een voorstel komen richting de najaarsledenvergadering.
Niet iedereen heeft een beeld van de werkzaamheden van een raadslid. Daarom hierbij een impressie van het raadslidmaatschap, op basis van het vastgestelde profiel van een raadslid.

Algemeen
Een raadslid zit namens de partij in de raad. Hij/zij is in ieder geval een half jaar voor de verkiezingen lid van de PvdA en onderschrijft het partijprogramma.

Inzet
De gemeenteraad komt iedere twee weken op de dinsdagavond bijeen. Behalve in vakantieperiodes. Hierbij wordt het raadslid geacht aanwezig te zijn.
Daarnaast vertegenwoordigt het raadslid de PvdA tijdens bijeenkomsten, die vaak een voorbereidende functie hebben. Deze vinden meestal plaats op dinsdagen wanneer er geen raad is.
Verder bezoekt iedereen van de fractie de fractievergaderingen op de donderdagavond.
Natuurlijk vraagt het doornemen van de vergaderstukken ook de nodige voorbereiding.
Voor de totale inzet wordt gerekend op zo’n 16 uur per week. Hiervoor ontvangt elk raadslid een vergoeding van de gemeente.

Vaardigheden
Een raadslid werkt samen met andere collega’s. Zowel fractiegenoten, maar ook met collega raadsleden. Hij/zij moet dus communicatief vaardig zijn, zowel mondeling als schriftelijk.
Van een raadslid wordt verwacht dat deze weet wat er in de samenleving speelt. Het hebben van een netwerk is dan ook belangrijk. Ook het afleggen van werkbezoeken behoort tot het takenpakket van een raadslid.
Hoewel een raadslid is gekozen als vertegenwoordiger van een partij is het belangrijk om ook zelfstandig afwegingen te kunnen maken en deze te toetsen aan de beginselen van de partij.
Raadsleden moeten vaak beslissingen nemen op basis van hoofdlijnen. Daarom moet een raadslid hoofd- en bijzaken makkelijk van elkaar kunnen onderscheiden.
In vergaderingen moeten soms snel beslissingen worden genomen. Besluitvaardigheid is dan ook belangrijk.
Enige ervaring/deskundigheid op één of meer terreinen van het gemeentelijk beleid is een pré, maar anders is bereidheid om bij te leren een vereiste.
Zoals eerder vermeld zijn communicatieve vaardigheden erg belangrijk. Daarbij wordt verwacht dat de Friese taal in ieder geval passief wordt beheerst.

Wat krijg je terug?
Ben je nieuwsgierig en vind je het prettig om een bijdrage te leveren aan de Smallingerlandse samenleving dan kan het lidmaatschap van de gemeenteraad erg boeiend zijn. Je hoort wat er speelt en kunt daar ook (mee) sturing aan geven. Al met al een uitdagende functie.

Interesse?
Mocht je interesse hebben voor het raadslidmaatschap dan kun je je hiervoor aanmelden bij Cees Kuipers. Ook voor meer informatie kan je bij hem terecht. Als lid van de kandidaatstellingscommissie geeft hij je deze graag.
Cees is telefonisch te bereiken op nummer 0512-372384 (thuis), 0646430680 (mobiel), of via de mail: kuipers.cees51@gmail.com.

De Kandidaatstellingscommissie hoopt de kandidatenlijst in het najaar aan de leden voor te kunnen leggen.

Het volledige profiel van een raadslid is te vinden op:
Profielschets van een raadslid voor de fractie van de PvdA Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezing in 2014