PvdA en CU Smallingerland pleiten voor behoud lokale noodopvang

De PvdA en ChristenUnie van de gemeenteraad Smallingerland roepen het college op de noodopvang in Smallingerland in stand te houden; ook als dit leidt tot een korting op het integratiebudget van de gemeente.

De noodopvang is twee jaar geleden op initiatief van de ChristenUnie tot stand gekomen om te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat moeten leven.

De noodopvang wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke Wmo-middelen en uitgevoerd  door Vluchtelingenwerk Noord Nederland in samenwerking met de Bethelgemeente en de Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten. Met het initiatief voor het behoud van de noodopvang gaat de lokale PvdA samen met de ChristenUnie in tegen het zwaar bevochten compromis op landelijk niveau. De landelijke regeling biedt Bed, Bad en Brood aan in zes grote steden voor een beperkte duur. In die paar weken moet duidelijk zijn of terugkeer mogelijk is.

De noodopvang in Smallingerland is bedoeld voor eigen uitgeprocedeerde asielzoekers waarbij er gestreefd wordt naar een vrijwillig vertrek of een legale status. Deze aanpak blijkt succesvol.

De PvdA dient samen met de ChristenUnie dinsdagavond 28 april een motie in. Dan moet blijken of de motie op brede steun kan rekenen.

Lees hier de motie >>>