PvdA fractie niet tevreden over Update Gemeentelijk Woningbouwprogramma

In de raadsvergadering van 22 januari stond bij de Ronde Tafel de ‘Update van het Gemeentelijke Woningbouwprogramma’ op de agenda. De PvdA heeft erg veel kritiek op het stuk zoals het er nu ligt.

Waarom is niet gewacht op de herijking van de ‘Visie Sociaal Wonen’ voor dit stuk aan de raad werd voorgelegd?

In de update staan nu geen plannen voor de sociale verhuur en de uitgangspunten bieden daar ook geen ruimte voor. Het lijkt er op alsof een update voor woningbouw in onze gemeente alleen belangrijk is voor de koopsector.

Wat ons ook heel erg verbaasde was dat er in het stuk niets staat over woonwagens terwijl we daar kort geleden unaniem een motie over hebben aangenomen in de raad.

In ons verkiezingsprogramma staat dat aan de vraag naar woningen in de dorpen tegemoet gekomen moet worden. Over het stimuleren van woningbouw in de dorpen hebben we onlangs ook een motie aangenomen. In deze update vinden wij daar te weinig van terug.

En waarom staat er dat er in onze gemeente nergens behoefte is aan Tiny Houses? Hoe kunnen we dat zeker weten zonder recente informatie van de woningcorporaties?

Er is geen geplande nieuwbouw in de goedkope huursector met huren tot € 507,- meegenomen. Waarop is die keuze gebaseerd?

De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van een comfortabele en betaalbare woning. Ook de mensen die aangewezen zijn op sociale verhuur. Reden waarom wij vonden dat dit stuk niet rijp was voor besluitvorming. De meerderheid van de raadsleden was het met ons eens en dus komt het opnieuw in de Ronde Tafel.

Dinie Mulder – Gemeenteraadslid Partij van de Arbeid Smallingerland