PvdA Smallingerland is klaar met het afknijpen van gemeenten door het Rijk

De fractie van de PvdA in Smallingerland heeft met ontsteltenis kennis genomen van de geplande herverdeling van het gemeentefonds. De gevolgen zijn voor onze gemeente desastreus. Het meest storende is dat juist die gemeenten waar naar verhouding veel mensen wonen die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen extra worden geraakt. Via een interpellatiedebat op 16 februari 2021 willen we van het college horen welke acties er worden ondernomen om de geplande herverdeling vanuit het gemeentefonds van tafel te krijgen. De reden om hiervoor een interpellatiedebat aan te vragen is niet om het college ter verantwoording te roepen, maar om meer aandacht te vragen voor dit probleem.

Ieder jaar ontvangen gemeenten een bedrag uit het gemeentefonds. Dit is veruit de grootste inkomstenbron van gemeenten. Uit het gemeentefonds worden bijvoorbeeld ook alle zorgtaken en uitkeringen gefinancierd. Door de nieuwe manier van herverdelen krijgen een aantal Friese gemeenten fors minder uit het gemeentefonds. Het grootste effect in Friesland zal dit hebben voor Leeuwarden, Achtkarspelen en Smallingerland die respectievelijk 40, 83 en 52 euro per inwoner minder ontvangen. Voor Smallingerland betekent dit dat er in totaal 3 miljoen euro minder uitgekeerd gaat worden. De gemeente Smallingerland krijgt na de overheveling van zorgtaken van staat naar gemeente de begroting al niet meer rond zonder bezuinigingen. Een nieuwe ronde bezuinigingen zal ongetwijfeld afgewenteld worden op onze samenleving en op de zwaksten in die samenleving in het bijzonder: het Sociaal Domein. 

Dat minister Ollongren nu uitzonderingen, voor gemeenten die hard worden geraakt aangekondigd heeft, valt bij de PvdA verkeerd. Er zullen structurele oplossingen moeten komen. Op de wonden die nu ontstaan passen geen losse pleisters meer. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar oorzaak en oplossingen. Die aanzet zal landelijk gegeven moeten worden, omdat we niet de enige gemeente zijn die met de gebakken peren overblijft. 

De PvdA hoopt dat de gemeenteraad van Smallingerland eensgezind ons college in de positie kan zetten om met een sterk signaal richting Den Haag te gaan. Korten is wat ons betreft geen optie.